Za sodne prevode poskrbijo zapriseženi sodni tolmači

Na koga se obrniti, če potrebujemo kvaliteten in strokoven prevod? V Ljubljani in njeni okolici je veliko prevajalskih agencij, kako izbrati pravo, da bo prevod, ki ga potrebujemo, profesionalno narejen, slovnično pravilen, predvsem pa hiter?

Prevajalske storitve morajo ustrezati predpisanim standardom, zato se agencijam, ki tem standardom niso zavezane, na široko ognite. Zagotovilo za kakovost prevodov prevajalskih storitev je izpolnjevanje zahtev sistema kakovosti ISO 9001:2008 in ISO 17100:2015,  sodelovanje s skrbno izbranimi in preverjenimi prevajalci ter uporaba vrhunske programske opreme za prevajanje. Proces prevajalskih storitev poteka po določenem vrstnem redu. Prevajanje ni le en korak. Gre za proces z več koraki, ki vsi zagotavljajo, da je končni prevod, ki ga prejme naročnik, pomensko popolnoma enak izvirniku in slovnično in stilsko brezhiben.

Prevzem dokumentacije v izvirnem jeziku je prvi korak v procesu. Prevzame jo vodja projektov prevajalske agencije in predpripravi izvirni dokument za prevod (skeniranje, optično prepoznavanje znakov, pretvorba formatov,…). Pripravi projekt – analizira besedilo, pripravi prevajalski pomnilnik in glosar, izbere primernega prevajalca, oziroma skupino prevajalcev, če gre za obsežnejšo dokumentacijo. Prevajalec ali prevajalci prevedejo besedilo v ciljni jezik in ga dodatno pregledajo. Nato nastopi pregledovalec, ki besedilo izvirnika primerja z prevodom, za njim pa je na vrsti strokovni sodelavec ali lektor, ki pregleda slovnično ustreznost in pravilnost ciljnega besedila.

Prevajalske agencije nudijo tudi dodatne storitve – oblikovanje dokumentov, njihovo pripravo na tisk ali popravki. Prevajalski proces se konča s oddajo prevedene dokumentacije naročniku.

Sodni prevodi

Kadar potrebujemo preveden dokument za sodišča ali urade v tujini, potrebujemo ustreznega sodnega tolmača. Sodni tolmač je strokovno usposobljeni prevajalec, imenovan z uradno odločbo Ministrstva za pravosodje RS. Sodne prevode lahko overi le zaprisežen sodni prevajalec. Sodni prevodi so vselej sestavljeni iz besedila v izvirniku in prevoda v ciljnem jeziku. Dokumenta sta skupaj povezana s tribarvnim trakom in opremljena z žigom sodnega prevajalca, ki tako zagotavlja, da se sodni prevod vsebinsko, slogovno in terminološko v popolnosti ujema z originalom. Uradni prevajalec (sodni tolmač) k izvirniku in prevodu vedno priloži tudi svojo pisno izjavo o ustreznosti prevoda in podatke o tolmaču. Tako overjen prevod velja za uradni dokument. Sodne prevode običajno potrebujemo za urejanje pravnih razmerij. V različne jezike sodni tolmači prevajajo osebne, pravne in poslovne listine ter dokumente - spričevala, pooblastila, diplome, rojstne liste, poročne liste, delovna dovoljenja, registracije podjetij, finančna poročila, letna poročila, bilance stanja, izpise iz sodnih in poslovnih registrov.

Pomembno je tudi, da prevajalske agencije z omenjenimi uradnimi dokumenti ravnajo skrbno in spoštujejo interese naročnika prevoda, zato sodni prevodi zahtevajo najvišjo mero strokovnosti in zaupnosti.

Sodni prevodi

Več informacij o prevajalskih storitvah

Simultano prevajanje

Tolmačenje je ustno prevajanje. Tolmač izrečeno misel ali izraz prevede iz enega v drug jezik tako, da pri prevodu ohrani vse semantične elemente (ton, register), namen in vtis sporočila, ki ga je izrekel govorec. Lahko prevaja sočasno z govorcem (simultano tolmačenje) ali za govorcem tolmači po sklopih (konferenčno ali konsekutivno tolmačenje).

Simultano tolmačenje je vrsta tolmačenja, pri katerem tolmač sedi v zvočno izolirani kabini ter govorca posluša s slušalkami, prek mikrofona pa z le nekaj sekundnim zamikom prenaša sporočilo le-tega v drug jezik. Simultano tolmačenje se običajno uporablja pri ustnem prevajanju iz tujega v materni jezik ali druge jezike. Prisotni v dvorani si prek kanala na slušalkah izberejo ustrezen jezik tolmačenega besedila.

Gre za zahtevno metodo prevajanja. Za simultano tolmačenje potrebujemo najmanj dva tolmača z veliko izkušnjami. Običajno se izmenjujeta na 15 do 20 minut, saj se le tako lahko ohrani kakovost prevoda in zbranost tolmača.

Mnoge prevajalske agencije nudijo tudi storitev osebnega prevajalca, ki jo lahko uporabite, kadar želite, da vas na neformalnem ali formalnem dogodku -  poslovnem sestanku ali mednarodni konferenci, spremlja govorno dobro izurjen tolmač. Odlikovati ga mora izjemna odzivnost, profesionalnost, zanesljivost in  osebni pristop, saj lahko tako s pomočjo osebnega prevajalca, premagate ovire pri sporazumevanju z osebami – poslovnimi partnerji, sorodniki, prijatelji, ki ne govorijo vašega jezika.

Prevajalska storitev sodnega tolmača

Preberite več o sodnem tolmaču