Prevod besedila je rezultat natančnega prevajalskega procesa

Prevod besedila je proces, pri katerem prevedemo dano besedilo iz izvirnega v ciljni jezik. Prevajanje je precej zahteven proces, saj mora biti besedilo slogovno in slovnično pravilno. Pri samem procesu prevajanja moramo biti pazljivi, da ne izgubimo pomena besed. Prevajalec se mora zavedati kulturnih razlik med izvornim in želenim jezikom, saj je le tako prevod kakovosten in pravilen. Pri prevajanju besedila ne gre le za en korak, ampak za celoten prevajalski proces. Natančno določeni koraki zagotavljajo, da od prevzema besedila v izvirnem jeziku do oddaje prevedene dokumentacije v ciljnem jeziku, proces prevajanja poteka nemoteno. Le tako je lahko končni prevod besedila, pomensko enak izvirniku in slovnično brezhiben.

Prevajanje iz slovenščine v nemščino

S prevodom spletne strani v nemščino si povečamo možnosti za uspeh

Nemški jezik govori več kot 100 milijonov ljudi in je med najpogosteje govorjenimi jeziki v Evropi. Zato ni presenetljiv podatek, da so prevajalci za nemški jezik med najbolj zaželenimi. Tudi geografska bližina z Avstrijo in Nemčijo pripomore k pogostosti sodnih prevodov iz slovenščine v nemščino. Če ste se odločili za delo ali študij v eni izmed nemško govorečih držav, boste zagotovo potrebovali prevajalca za nemški jezik. Med najpogosteje sodno overjeni prevodi iz slovenščine v nemščino so izpiski iz registra, spričevala in diplome, potrdila o nekaznovanju, rojstni listi, pooblastila, davčna potrdila in spletne strani. Ker vse več ljudi posluje tudi z drugimi Evropskimi državami, je slednje izjemnega pomena. S prevodom spletne strani iz slovenščine v nemščino si lahko povečamo možnosti za uspeh. S prevodom bomo razširili svojo prepoznavnost, pridobili nove stranke in povečali prodajo. Čeprav se zdi, da bi spletno stran lahko prevedel vsakdo, ki premore nekaj znanja nemškega jezika, temu ni tako.

Več o prevajalcu za nemški jezik

Odlično poznanje izrazoslovja je izjemnega pomena pri prevajanju v nemščino

Pri prevajanju iz slovenščine v nemščino moramo ustrezno prenesti vse pomembne dejavnike iz enega jezika v drugega. Prevajalec za nemški jezik mora odlično poznati strokovno in pogovorno izrazoslovje obeh jezikov ter zaznati pripovedne poudarke. Le tako se ohranita pomen in razumljivost besedila. Da bi vam zagotovili kvalitetno prevajanje iz slovenščine v nemščino naše delo temelji na sistemu zagotavljanja kakovosti po standardu ISO 9001:2008. Prav tako imajo vsi prevodi v nemščino najmanj tri stopnje, in sicer prevajanje, urejanje in lektoriranje, kjer prevajalci za nemški jezik uporabljajo prevajalska orodja Wordfast, SDL Trados in Across. Uporaba teh orodji nam omogoča usklajeno terminologijo.

Vrhunski prevajalci

Prevajanje besedila iz angleščine v slovenščino je težje kot se zdi

Več kot 300 milijonom ljudi na svetu je angleščina materni jezik. In več kot 2 milijardi ljudi na svetu govorita angleščino, kar pomeni, da je angleščina najbolj razširjen jezik na svetu. Ker smo navajeni prevajanja besedil iz angleščine v slovenščino še s šolskih klopi, se nam zazdi, da lahko besedila prevajamo sami. Če imamo besedilo, ki je namenjeno širšemu občinstvu, ali uradni dokument, to ni mogoče. Za prevajanje besedila iz angleščine v slovenščino potrebujemo nekoga, ki angleško ne razume le pogovorno, ampak zna besedilo preveriti tudi pisno. Da bi vam zagotovili kakovosten prevod v našem podjetju AdriatIQa ATE Globalis d.o.o. zaposlujemo le strokovnjake z univerzitetno diplomo iz jezikoslovja in z izkušnjami na različnih področjih prevajanja. Če je le mogoče prevajanje besedila v angleški jezik izvede prevajalec, ki mu je angleščina materni jezik.

Več o prevajanju besedila iz angleščine v slovenščino

Prevajanje pogodb zahteva podrobno poznavanje strokovnega področja

Prevajanje pogodb zahteva podrobno poznavanje strokovnega področja in natančnost. Je med najbolj zahtevnimi prevodi, saj je vsaka pogodba sestavljena s točno določenim namenom, ki se mora skozi prevod ohraniti. Pogodbe pogosto vsebujejo strokovne izraze, ki jih mora prevajalec poznati in prevod prilagoditi, upoštevajoč formalnost in standardizacijo pogodb. Prevajanje pogodb je zahtevno tudi zato, ker mora pogodba ustrezati pravnemu sistemu države jezika, v katerega je prevedena.

Prevajanje pogodb more opraviti strokovnjak, saj lahko napačen prevod privede do nezaželenih zapletov. Izkušeni strokovnjaki vedo, kako ukrepati, ko ustreznice za določene termine, ki se pojavijo le v enem izmed obeh pravnih sistemov, ne obstajajo. Da bi se izognili takšnim nevšečnostim, imamo v AdriatIQa ATE Globalis d.o.o. izkušene prevajalce, med katerimi je veliko pravnikov, ki poznajo zakonodajo in imajo praktične izkušnje s pravom.