Kvalitetno prevajanje ima svojo ceno

Prevajanje je proces prenosa pomena iz izvirnega jezika v ciljni jezik. Pri tem gre za sočasen prenos jezikovnih in kulturnih značilnosti v drug jezik. Nujno je, da se pri samem procesu prevajanja ne izgublja pomen besed, ki je v različnih kulturah drugače obarvan. Zavedanje kulturnih razlik med izvornim in ciljnim jezikom je ključno pri delu prevajalca, saj z upoštevanjem le-tega postane prevod razumljiv in ustrezen.

Izvirno besedilo je lahko v pisni ali v govorni obliki. Kadar gre za besedilo v pisni obliki je prevajanje pisno, v nasprotnem primeru, ko imamo besedilo v govorni obliki, pa gre za tolmačenje.

Strokovno prevajanje

Tolmačenje

Tolmačenje ali ustno prevajanje je še posebej zahtevna oblika prevajanja, pri katerem mora biti prevajalec ustrezno strokovno in praktično izobražen. Ločimo simultano, konsekutivno in konferenčno tolmačenje. Tolmačenje se uporablja ob različnih priložnostih in za različne vsebine. Najpogosteje se tolmačenje še vedno uporablja v sodnih postopkih. Za to so usposobljeni sodni tolmači, ki ga mora imenovati Ministrstvo za pravosodje, ki hkrati opredeli tudi jezik, za katerega je tolmač imenovan. Pred imenovanjem morajo kandidati opraviti tudi preizkus znanja za sodnega tolmača.

Glavna naloga sodnih tolmačev je tolmačenje v sodnih postopkih ali sodno overjeni prevodi različnih listin. Tolmačenje sodnih razprav je lahko simultano (sočasno) ali konsekutivno (z zamikom). Na sodiščih se zaradi narave tolmačenja večkrat uporablja konsekutivno, saj lahko pri simultanem tolmačenju zaradi hitrosti pride do neželenih napak.

Strokovni prevodi besedil vseh vrst

Koliko stane prevajanje besedil?

To je eno prvih in pomembnih vprašanj, ko želimo naročiti prevod določenega besedila. Prevajalske agencije nudijo prevajanje besedil, dokumentov in gradiv v ciljne jezike, cena prevoda pa je odvisna od jezikovne kombinacije in časa za dokončanje prevoda. Osnovna cena prevajanja besedil se običajno giblje med 20 in 30 evri na prevajalsko stran. Jeziki, v katere se v Sloveniji najpogosteje prevaja, so: angleški, nemški, hrvaški, srbski, italijanski, madžarski, francoski in ruski jezik.

Čas, ki ga prevajalec potrebuje za prevod, je odvisen od strokovne zahtevnosti in kakovosti izvirnega besedila. Običajno za prevode, dolge do 10 strani, potrebuje 1-3 dni, za daljša besedila pa ustrezno več. Pri projektih, ki obsegajo obsežnejše prevode, prevajalske agencije sodelujejo z večjim številom izkušenih in zanesljivih prevajalcev, ki realizirajo tudi na prvi pogled še tako nemogoče projekte.

Ob veliki časovni stiski, ko je časa za prevajanje besedila zelo malo, lahko naročnik prevoda prevajalcu  pomaga, da se prevajalec na svoje delo lahko čim bolje pripravi. Prevod lahko naročnik najavi vnaprej in sporoči čim več podatkov o prevodu, ali pa naročnik vnaprej pošlje primer podobnega besedila ali glosar izrazov, če ga ima na voljo. Strokovno usposobljeni prevajalec se bo vselej potrudil, da bo  prevod kljub časovni stiski, kakovosten.

Preberite več o prevajanju v angleščino

Prevajanje v angleščino in nemščino

Prevajalske agencije pri nas imajo največ dela s prevajanjem besedil v angleščino in nemščino. Ker je angleščina jezik komunikacije po vsem svetu, morajo prevajalci pri svojem vsakodnevnem delu

obvladati področja strokovnega izrazoslovja in pogovornih izrazov. Sodelovanje z naravnimi govorci je pomembna prednost pri prevajanju v angleščino, saj naravni govorci poskrbijo, da je besedilo tudi ustrezno lektorirano in da so vse besede v prevodu uporabljene v ustreznih pomenskih in besednih strukturah. Šele takšen prevod v angleščino je zares kvaliteten in strokoven ter navduši še tako zahtevnega naročnika.

Prevajanje v nemščino je druga najpogostejša storitev prevajanja, saj nemščina velja za drugi oziroma tretji najbolj razširjen jezik v Evropi. Po nekaterih ocenah nemščino govori več kot četrtina evropskega prebivalstva. Mnogo slovenskih podjetij je tesno povezanih z nemškim trgom, za katerega je natančen nemški prevod zelo pomemben. Besedila za prevajanje v nemščino so pogostokrat tehnične narave, zato je pomembno, da jih prevaja za ustrezno področje usposobljeni prevajalec, ki pozna strokovno terminologijo in delovanje naprav ali strojev, o katerih govori besedilo.