10 prednosti dobre prevajalske agencije

Prevajanje je v zadnjih desetletjih vstopilo v vse gospodarske panoge, v vse svetovne dejavnosti. Globalizacija je prinesla poslovanje med različnimi državami sveta, ljudje komunicirajo med seboj, ne glede na to, od kod prihajajo in kateri jezik govorijo. Izmenjujejo mnenja, med seboj poslujejo, spletajo odnose vseh vrst, širijo meje svojega kulturnega prostora in se povezujejo. Jezik pri tem ne predstavlja nobene ovire več, saj za prevode besedil in dokumentov poskrbijo prevajalske agencije.

Kako izbrati kakovostno prevajalsko agencijo in na kaj moramo biti pozorni, ko smo se odločili za prevode besedil, gradiva ali dokumentov? 10 nasvetov, da bo prevajanje teklo gladko kot po maslu…

Prevajalska agencija

Več o prevajalski agenciji

  1. STROKOVNOST

Profesionalna prevajalska agencija sodeluje s prevajalci, ki so naravni govorci jezika, v katerega prevajajo. Njihovi prevodi so brezhibni, ob delu pa delujejo v skladu z vsemi standardi, ki zagotavljajo kakovost na prevajalskem področju.

  1. HITROST IN UČINKOVITOST

Na vaše poslano povpraševanje se kakovostna prevajalska agencija odzove hitro in komunikacija poteka gladko in po utečenem postopku. Vnaprej vas obvestijo o tem, kdaj bodo prevodi končani (in se rokov držijo), takoj vas tudi seznanijo s končno ceno storitev (ki se kasneje ne spreminja več).

  1. PREVAJAJO IN TOLMAČIJO

Strokovna prevajalska agencija ima široko mrežo prevajalcev in tolmačev, kar pomeni, da opravljajo storitev prevajanja besedil, gradiv in dokumentov, ter storitev tolmačenja – ustnega prevajanja na mednarodnih konferencah, seminarjih, sestankih,… Tolmači prevajalskih agencij v Ljubljani obvladajo tako simultano (sočasno) kot konsekutivno (z zamikom) tolmačenje.

  1. SODELOVANJE Z ZAPRISEŽENIMI SODNIMI TOLMAČI

Prevode uradnih dokumentov lahko prevaja le sodno zapriseženi prevajalec (tolmač). Sodno overjeni prevod sodni prevajalec (sodno zapriseženi prevajalec) vedno žigosa in s posebno tribarvno vrvico zveže izvirnik z overjeno kopijo. Uradni prevajalec (oz. sodni prevajalec) k izvirniku in prevodu vedno priloži tudi svojo izjavo o ustreznosti prevoda in podatke o tolmaču. Sodni prevodi veljajo za uradni dokument.

  1. LOKALIZACIJA BESEDIL

Za uspešno poslovanje na mednarodnih trgih morajo podjetja poskrbeti za lokalizacijo svojega izdelka ali storitve – opis prilagoditi jeziku, lokalni zakonodaji, kulturi in drugim razmeram na ciljnem trgu.

Profesionalna prevajalska agencija nudi celovito lokalizacijo, ki vključuje prevod, tehnično obdelavo in testiranje.

Prevajalske agencije

  1. BREZHIBNI FINANČNI PREVODI

Finančni prevajalci strokovne prevajalske agencije odlično poznajo svojo stroko, obenem pa imajo tudi jezikovno znanje, ki ga potrebujejo v svetu financ. Brezhibno in natančno prevedejo finančna besedila, vse do zadnje decimalne vejice in pike. Ker se finančni trgi hitro spreminjajo, dobra prevajalska agencija nenehno vlaga v napredno tehnologijo in usposabljanja prevajalcev. Spremlja spremembe in dogajanje v svetovni ekonomiji, zato zagotavlja točne jezikovne rešitve.

  1. ZAUPNOST PRAVNIH PREVODOV

Prevajanje pravnih dokumentov zahteva prevajalce, ki je dobro poznajo pravno terminologijo in področje delovanja. Bistvenega pomena je, da ob tem upoštevajo občutljivo in zaupno naravo pravnih dokumentov, so ob prevajanju so natančni, saj morajo ustrezno prevajati pravne termine, katerih pomen se od države do države razlikuje. Napačno, nerazumljivo in površno prevajanje pravnih besedil lahko povzroči veliko nevšečnosti ali celo usodnih posledic.

  1. PREVAJANJE V ANGLEŠČINO

Angleščina je postala »lingua franca« sodobnega sveta. Izraz pomeni razširjen jezik, s katerim medsebojno komunicirajo govorci različnih jezikov. V angleščino se prevaja predvsem v mednarodnem poslovnem komuniciranju, najpogosteje v znanosti, bančništvu, ekonomiji, trgovini, tehnologiji ter informatiki.

  1. PREVAJANJE V NEMŠČINO

V Sloveniji je prevajanje v nemščino še posebej iskano, saj je nemščina uradni jezik naše severne sosede Avstrije, daleč pa ni niti Nemčija pa tudi Švica ne, v kateri je nemščina eden izmed štirih uradnih jezikov. Zlasti avtomobilska industrija je panoga, kjer je prevodov v nemščino veliko in kjer bo strokovna prevajalska agencija v Ljubljani ponudila prevajalce tehničnih strok.

Izvedite več o prevajanju v nemščino

  1. LEKTOTIRANJE PREVODOV

Natančnost in slogovno ustreznost prevedenih besedil zagotovi dobra lektura. Prevajalska agencija lektoriranje besedil zaupa lektorjem, ki jim je jezik lektoriranega besedila materni jezik. Lektorji besedilo prilagodijo kulturnim ter poslovnim značilnostim okolja, kjer se bo prevod uporabljal.