Zavedanje kulturnih značilnosti obeh jezikov je ključno za prevod

Prevajanje je izražanje in podajanje pisanega ali govorjenega besedila enega jezika z jezikovnimi sredstvi drugega jezika. Prevajanje ni zgolj le poznavanje jezika, temveč tudi zavedanje kulturnih značilnosti obeh jezikov. Pri postopku prevajanja je poglavitno, da ne izgubimo pomena besed ali besednih zvez, ki se razlikujejo glede na kulturo. Kakovosten prevod mora biti slovnično, slogovno, pomensko in pravopisno pravilen, z dosledno uporabo terminologije.

 Postopek za lažjo izdelavo prevoda v nemščino

Ste vedeli, da lahko postopek prevajanja pospešimo sami?

Prevajanje je zahteven proces, pri katerem je treba upoštevati kar nekaj dejavnikov. Velikokrat se zgodi, da potrebujemo prevod kar se da hitro. Toda ali ste vedeli, da lahko proces prevajanja pospešimo sami? Da bi dobili besedilo v najkrajšem možnem času, lahko upoštevamo nekaj pravil, ki bodo prevajalcem olajšala proces prevajanja.

Organizacija. Postopek prevajanja vključuje pripravo besedil, pošiljanje le teh prevajalcem, komunikacijo s prevajalci, pregledovanje prevodov in potrjevanje prevodov, zato je izrednega pomena, da jasno opredelite odgovornost v podjetju v postopku prevajanja. Da bo besedilo prevedeno kakovostno, mora biti tudi izvorno besedilo izpopolnjeno. To pomeni, da mora biti besedilo jezikovno ustrezno, kulturno nesporno, s čim manj žargona in lokalnih izrazov. Besedila, ki so jasna, je lažje prevesti, kar pomeni, da je tudi prevod opravljen hitreje. Če vaše besedilo vsebuje strokovne izraze, značilne za vašo stroko, je dobro, da priložite slovar izrazov k besedilu, ki ga boste dali prevesti. S tem boste poenostavili delo prevajalcu, ki bo prevod opravil hitreje. Besedilo bo hitreje prevedeno, če se vnaprej dogovorite s prevajalci, v kakšnem formatu ga boste poslali. Hiter prevod je pogosto pogojen s popravki besedila. Ko se odločite za prevod besedila, je pomembno, da ga preverite in popravite ter pošljete končno različico besedila. Popravki in dodajanje besedila namreč podaljšajo proces prevajanja, saj mora besedilo večkrat skozi isto stopnjo prevoda.

 

Prevajanje v nemščino je ključno za učinkovito poslovno komunikacijo

Nemščina je vzhodno germanski jezik, ki je med najbolj razširjenimi jeziki v Evropski uniji in sodi med največje svetovne jezike. Zaradi potrebe po učinkoviti poslovni komunikaciji je prevajanje v nemščino zelo pogosto. Kakovosten prevod je pogosto odločilen pri sklepanju novih poslov, predstavitvi projektov, obisku spletnih strani, službenem razgovoru ali uspešni predstavitvi diplomske naloge. Zaradi zahtevnosti jezika mora prevajanje v nemščino opraviti izkušeni prevajalec. Še posebej, če gre za prevajanje strokovnih besedil, kot so pogodbe in pravni dokumenti, ki zahtevajo razumevanje in obvladanje strokovnega izrazoslovja. Slabo prevedeno pravno besedilo ne vpliva le na sloves podjetja, ampak lahko zanj kazensko odgovarjate. V prevajalski agenciji AdriatIQa prevajanje v nemščino poteka v treh stopnjah, ki so prevajanje, urejanje in lektoriranje. Za zagotavljanje konsistentnosti terminologije uporabljamo prevajalska orodja, kot so Wordfast, Trados in Across. Čas, ki je potreben za prevod, je odvisen od količine in zahtevnosti besedila.

 

Prevajanje angleščine je naloga za izkušenega strokovnjaka

Z besediščem, ki šteje več, kot milijon besed je angleščina materni jezik več kot 400 milijonom ljudi na svetu in je najpogosteje govorjeni jezik v Evropi. Prevajanje angleščine mora seveda opraviti izkušen strokovnjak, saj kakovostni prevod vsebuje strokovne in pogovorne izraze, s katerimi je prevajalec seznanjen. Če potrebujete prevajanje angleščine, smo v podjetju AdriatIQa v Ljubljani pravi naslov za vas. Našo bazo sestavlja več kot 100 strokovnjakov za angleščino, in če je le mogoče, bo prevod opravil rojeni govorec angleščine.

Prevajanje iz hrvaščine v slovenščino ni tako preprosto, kot se zdi

Hrvaščina sodi med slovanske jezike, prav tako kot slovenščina. Kot sorodna jezika sta si precej podobna in ravno to je razlog, zakaj veliko ljudi meni, da pri prevajanju iz hrvaščine v slovenščino ne potrebujejo strokovnjaka. Toda znamo res dovolj, da prevedemo poslovno besedilo? Ali je bolje, da svoje znanje prihranimo za dopustovanje pri sosedih, prevajanje pa raje prepustimo strokovnjakom, ki so za to izučeni? Da je prevajanje iz hrvaščine v slovenščino kakovostno, je ključno odlično znanje obeh jezikov ter poznavanje posebnosti in razlik. Čeprav nam je hrvaški jezik dobro poznan, se moramo zavedati, da se jezik spreminja in da to ni jezik, kakršen je bil dvajset let nazaj. Ker vemo, kako pomembni so brezhibni prevodi, uporabljamo zavarovanje poklicne odgovornosti v primeru nepravilnih prevodov. Kar pomeni, da v primeru nepravilnega prevoda zavarovalnica oškodovani stranki povrne za povzročeno škodo. Takšno zavarovanje vam daje dodatno zagotovilo, čeprav v podjetju AdriatIQa še nismo beležili takšnih primerov.

Prevajanje v in iz hrvaščine