Pošlji povpraševanje

Izkaz uspeha, poslovni izid in bilanca stanja

Izkaz uspeha in bilanca stanja, ki sta vam vedno na voljo, vašemu podjetju zagotavljata večjo konkurenčnost na trgu. Računovodski izkazi so obvezna letna poročila, ki jih oddamo državi. Naš računovodski servis Vrednost d.o.o. skrbi, da so vaši računovodski izkazi ažurni, točni in vedno dostopni, saj imamo poleg klasičnega računovodenja na voljo še brezpapirno e-računovodstvo.

Izkaz uspehaRačunovodski izkazi vam bodo v veliko pomoč

Izkaz uspeha, poslovni izid ter bilanca stanja pokažejo osnovne podatke o poslovanju, ki so pomembni za optimalni nastop na trgu. Izkaz uspeha in bilanca stanja sta v našem računovodskem servisu pripravljena mesečno. Na vašo željo so vam na voljo še dodatni, bolj vsebinsko specifični računovodski izkazi, ki vam pomagajo še bolj podrobno slediti vašemu poslovanju. Na naši spletni strani vam je za to na voljo poseben obrazec, bilanca stanja in poslovni izid bosta tako narejena čisto po vaših potrebah. Računovodski izkazi so vam lahko v veliko pomoč pri poslovanju in sprejemanju odločitev. Če potrebujete pomoč pri razbiranju podatkov, nas vprašajte za pomoč in računovodski izkazi bodo kmalu postali veliko jasnejši.

Izkaz uspeha in poslovni izid

Poslovni izid pokaže resnične prihodke in odhodke ter rezultat vašega poslovanja v določenem obdobju. Vaš poslovni izid bomo za vas primerjali s sorodnimi podjetji in analizirali izide. Sprotni izkaz uspeha vam bo pokazal vašo učinkovitost in donosnost v določenih časovnih intervalih, tako da boste videli, kje lahko vaš poslovni izid še izboljšate. Pokličite Vrednost d.o.o.!

RAČUNOVODSKI SERVIS VREDNOST D.O.O.

Bilanca stanja

Bilanca stanja prikazuje vaša sredstva in obveznosti do njihovih virov, ki jih ima vaše podjetje, v določeni točki v času. Dokument se deli na več vrst. Pri nas vam izdelamo tisto, ki jo potrebujete v dani razvojni stopnji vašega podjetja. Pri sestavljanju bilance stanja upoštevamo vsa načela, da bo vaša bilanca kar najbolj točna, resnična. Podatki, ki jih iz nje pridobimo, vam bodo pomagali pri nadaljnih poslovnih načrtih.

Vrednost d.o.o. | Izkaz uspeha in bilanca stanja - povezave do naše spletne strani:
  • Poslovni izid
  • Računovodski izkazi