Enostavno računovodstvo in dvostavno računovodstvo

Enostavno računovodstvo pomeni, da se poslovni dogodki ročno beležijo v poslovne knjige. Enostavno računovodstvo je primerno za manjši obseg poslovanja. Materialno knjigovodstvo omogoča pregled nad porabo materiala, pregled nad stanjem zalog materiala, potrebnega v poslovnem procesu. Dvostavno računovodstvo pa se uporablja v večjih podjetjih. Za zajem podatkov se uporablja poslovni informacijski sistem, iz tega pa izhaja bilanca stanja kot temelj za izdelavo poročil.

Računovodstvo

Enostavno računovodstvo in materialno knjigovodstvo

Tako enostavno kot dvostavno računovodstvo lahko zajema tudi materialno knjigovodstvo. S pomočjo našega računovodskega servisa se lahko znebite gore papirjev, ki jo zahteva poslovanje, od vodenje zalog ali knjiga prihodkov in odhodkov. Finančno računovodstvo vam na vašo željo lahko oblikujemo v brezpapirni obliki z možnostmi, ki jih nudijo poslovni informacijski sistemi. Vaše knjigovodske listine se več ne izgubljajo in kopičijo, vi pa pridobite na času.

Dvostavno računovodstvo in materialno knjigovodstvo

Dvostavno računovodstvo, enostavno računovodstvo ali materialno knjigovodstvo- vse je povezano s kopico dokumentacije. V podjetju Vrednost d.o.o. vam z uporabo najnovejše tehnologije zagotovimo sodobno e-računovodstvo po vaši meri. Knjiga prihodkov in odhodkov ter vodenje zalog so sedaj lahko pod kontrolo brez odvečnega papirja, kar vam prihrani čas in olajša vaše poslovanje. Finančno računovodstvo tako končno postane neobremenjujoča nujnost.

Finančno računovodstvo z našo pomočjo postane prijetnejše

Finančno računovodstvo zagotavlja pregled nad terjatvami in obveznostmi, zagotavlja torej pregled nad denarnimi sredstvi. Finančno računovodstvo zagotavlja izdelavo opominov, kompenzacij, cesij, asignacij, posojil itd. Finančno računovodstvo zagotavlja izpise in preglednice na način, kakršnega si zaželite vi, v obsegu in v pogostosti poročanja. E-poslovanje pa omogoča 24 urni dostop do pregledov terjatev in obveznosti.

Materialno knjigovodstvo- knjiga prihodkov in odhodkov ter vodenje zalog

Materialno knjigovodstvo v osnovi predstavlja vodenje zalog. Zajema evidentiranje vseh prevzemov in izdaj materiala, omogoča ugotavljanje stroškov porabljenega materiala za posamezen izdelek, omogoča količinsko in cenovno gibanje materiala na zalogi ali materiala, ki je porabljen v proizvodnem procesu. Knjiga prihodkov in odhodkov, finančno računovodstvo, dvostavno ali enostavno računovodstvo, vse to je skrb vestnega računovodskega servisa. Če želite klasično poslovanje, nam dostavite svojo dokumentacijo, ki je temelj za vodenje zalog. Pri nas bomo knjigovodske listine obdelali in izdelali vsa računovodska poročila, ki jih potrebujete zase in za zakonske zahteve države. Knjiga prihodkov in odhodkov vam daje osnovo za izdelavo pregleda nad tem, kako profitabilni so vaši programi in kateri stroški pri tem nastajajo.

Vrednost d.o.o. | Enostavno računovodstvo, vodenje zalog, dvostavno računovodstvo- povezave do naše spletne strani:
  • Materialno knjigovodstvo
  • Dvostavno računovodstvo
  • Vodenje zalog
  • Finančno računovodstvo