Pošlji povpraševanje

Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti

Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti je obračun davka od dohodkov, ki so doseženi z neodvisnim samostojnim opravljanjem dejavnosti.

Izračun davka - davčno svetovanje

Izračun davka (npr.: davek od dohodka pravnih oseb) oziroma davčno svetovanje opravimo ob pregledu vaše dokumentacije kadarkoli v tekočem poslovanju. Zagotavljamo vam ažurne računovodske informacije. Ponudba našega računovodskega servisa Vrednost d.o.o. zajema:

 • davčno svetovanje glede sprememb zakonodaje
 • zastopanje v davčnih pregledih
 • davčno optimiranje
 • dohodninsko napoved za fizične osebe
 • izdelavo davčne napovedi iz dejavnosti za s.p.
 • obračun davka od dohodkov pravnih oseb
 • davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti
 • evidenco koriščenja davčnih olajšav za investicije

Izračun davkovIzračun davka - bilance stanja - računovodstvo Vrednost d.o.o.

Izračun davka oz. obračun davka od dohodkov pravnih oseb ter izračun davka oziroma dohodninske napovedi za fizične osebe sta samo dve od naših dejavnosti. Poleg davčnega svetovanja vam nudimo še poslovne in računovodske storitve. S pokrivanjem področij davkov, poslovanja in računovodstva vam pripravimo mesečne izpise bilance stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov ter izdelamo zaključni račun. Ugotavljamo, kakšen je obračun davka in kolikšno je morebitno vračilo davka.

Davčni obračun akontacije dohodnine

Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti je obvezen za vse zasebnike. Za pravilen obračun morajo biti pravilno ugotovljeni vsi prihodki in odhodki davčnega obdobja. Davčni obračun izhaja iz zakona, ki ureja dohodnino. Davek od dohodka pravnih oseb se določi glede na obračun davka od dohodkov pravnih oseb, pri zasebnikih pa je to obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Izračun davka oziroma obračun davka od dohodkov pravnih oseb izdelamo na temelju poznavanja davčne zakonodaje in na osnovi poznavanja poslovnih procesov stranke.

Vrednost d.o.o. | Davčni obračun akontacije dohodnine, davek od dohodkov pravnih oseb - povezave do naše spletne strani:
 • Izračun davka
 • Davek od dohodka pravnih oseb
 • Davčno svetovanje
 • Računovodske informacije