Pošlji povpraševanje

Varilni aparati

Izbira aparatov za varjenje in varilne tehnike je odvisna od materialov, njihove debeline, kvalitete zvara in produktivnosti. Najpogosteje uporabljeni postopki varjenja so MIG/MAG, TIG in elektrodno varjenje (varjenje z oplaščeno elektrodo). Obstajajo še drugi postopki varjenja za specialne zahteve, kot so npr.: lasersko, plazemsko, uporovno, ultrazvočno varjenje, varjenje pod praškom idr.


TIG varilni aparat

Pri varjenju s TIG varilniki (Tugsten Inert Gas) se ustvari električni oblok med netaljivo volframovo elektrodo in varjencem. Kot zaščitni plin se uporablja inertni plin, ki ne reagira z zvarom. Najpogosteje uporabljeni zaščitni plin pri TIG varilnih aparatih je argon, dodajanje materiala pa ni vedno potrebno. Spoj med dvema varjencema se lahko naredi tudi z zvarjenjem njunih robov. Če dodajamo material, je le-tega potrebno dodajati ročno. Zaradi tega so TIG varilniki zgrajeni drugače kot MIG/MAG varili aparati.


MIG/MAG varilni aparat

Pri MIG/MAG varjenju gre za ustvarjanje električnega obloka s pomočjo varilnega izvora. Oblok nastane med varilno žico in varjencem. Oblok spoji varjenec in dodajani material in tako nastane zvarni spoj ali zvar.

Razlika med MIG in MAG varilnim aparatom je v uporabljenem zaščitnem plinu. Pri varjenju z MIG varilnim aparatom se uporablja inertni plin, ki kemijsko ne reagira z varjencem, medtem ko se pri varjenju z MAG aparati za varjenje uporablja aktivni plin, ki kemijsko reagira z varjencem. Običajno vsebuje zaščitni plin aktivni ogljikov dioksid ali kisik in prav zaradi tega je MAG varjenje bolj razširjeno kot MIG varjenje.