Pošlji povpraševanje

VBS lizing za fizične osebe

Pogoji za VBS lizing - fizične osebe

Da vam odobrimo lizing za fizične osebe, morajo biti izpolnjeni osnovni pogoji za lizing: izbrati morate vozilo, katerega starost in doba odplačevanja ne presegata 10 let. Nato zberete potrebno dokumentacijo za leasing za fizične osebe, podpišete leasing pogodbo pri VBS in vozilo lahko odpeljete.


VBS lizing za fizične osebe za osebna vozila

Fizične osebe lahko lizing dobijo na podlagi izpolnjene vloge za VBS lizing za fizične osebe. Lizing za fizične osebe velja za nakup avtomobila, motorja in bivalnika, pa tudi za poljedelske stroje in lahka tovorna vozila. Pogoji za lizing so zadnje tri plačilne liste, kopije osebnega dokumenta, davčne številke in kartica transakcijskega računa. Upokojenci, ki kot fizične osebe zaprosijo za leasing, morajo predložiti dokazila o prejeti pokojnini za zadnje tri mesece.


VBS leasing za lahka tovorna vozila in poljedelske stroje

Lizing za fizične osebe lahko dobite tudi za lahka tovorna vozila in poljedelske stroje. Pogoji za lizing so enaki, kot pri ostalih vozilih. Kmetovalci morajo VBS leasing-u za fizične osebe dodati še zemljiškoknjižni izpisek ali posestni list, odločbo o statusu kmeta in kopijo zadnjega katastrskega dohodka. Ko so pripravljeni vsi potrebni dokumenti za VBS leasing za fizične osebe in pogoji za lizing izpolnjeni, boste podpisali pogodbo za leasing za fizične osebe in vozilo boste lahko prevzeli.

Za podrobnejše informacije vabljeni tudi na našo spletno stran ali v naše poslovalnice!