Požarni sistemi nekoč in danes


Požarni sistemi niso nič novega. Kot prvi znan protipožarni sistem velja celuloidni trak, ki so ga v stavbe začeli vgrajevati po požaru v Londonu leta 1666. Prvi požarni sistemi so bili zelo enostavni - celuloidni trak so na eni strani fiksirali na steno ter ga speljali po vseh prostorih v nadstropju. Na koncu so ga speljali preko škripca in nanj obesili utež ter pod njo postavili zvon. V primeru požara se je trak stopil in pretrgal, utež pa je padla na zvon, tako da je tak požarni sistem učinkovito obvestil vse prebivalce o nevarnosti.


A skrb za požarno varnost v stavbah sega še dlje nazaj. Po velikem rimskem požaru leta 64 je začel vladar Nero opozarjati na pasivno požarno varnost v stavbah. Začeli so vgrajevati različne požarne sisteme, ki so vključevali ločevanje prostorov in rabo negorljivih materialov.
Današnji protipožarni sistemi so seveda sodobnejši in veliko učinkoviteje preprečijo nevarnost požara.

pozarni sistemi PiroFixpozarna varnost v stavbah PiroFix


Pomembnost požarne varnosti v stavbah


Požarno varnost v stavbah opredeljuje Pravilnik o požarni varnosti v stavbah. Uporablja se pri novogradnjah, rekonstrukcijah ter nadomestnih gradnjah in določa ukrepe, ki jih je potrebno izvesti, da se zagotovi kar največja varnost ter se zaščiti zdravje ljudi in premoženje. Požarne varnosti v stavbah ni jemati zlahka, saj lahko primeren požarni sistem odloča o tem, ali bo nekaj stavba pogorela ali ne. Če ne poskrbimo za ustrezne odločitve, lahko pride do hujših poškodb ljudi ter do izgube premoženja, kar lahko učinkovito preprečimo, če pri gradnji ravnamo pametno.


Požarni sistemi PiroFix


V podjetju Tinde d. o. o. smo razvili lasten sistem požarne varnosti. Cena je ugodna, ob tem pa vam izdelke sami montiramo, kar pomeni še dodatno zaščito, saj so plod naših raziskav in dela, torej jih tudi do potankosti poznamo.
Požarni sistemi PiroFix so namenjeni pasivni požarni zaščiti in se najpogosteje uporabljajo pri masivnih gradbenih elementih in lahko montažnih stenah, posamično ali v kombinaciji. Če želite ustrezno zaščititi svoje premoženje, ste v podjetju Tinde na pravem mestu.

POŽARNI SISTEMI