Pošlji povpraševanje

Bolničar negovalec - srednje poklicno izobraževanje odraslih

Izobraževanje odraslih vam omogoča, da pridobite novo izobrazbo, se izučite novega poklica ter si odprete nove poti tudi v odrasli dobi. V podjetju Landis d.o.o. se še posebej posvečamo izobraževanju odraslih, saj se zavedamo, kako pomembna je za odrasle možnost srednjega poklicnega izobraževanja. Vsi zainteresirani se zato pri nas lahko vpišejo v dva programa srednjega poklicnega izobraževanja za pridobitev naziva poklicne izobrazbe:

Srednje poklicno izobraževanje vam odpira nova vrata

V programu srednjega poklicnega izobraževanja bolničar negovalec lahko naši slušatelji pridobijo naziv bolničar negovalec/bolničarka negovalka. Program je primeren za vse, ki imajo socialno žilico in si želijo delati v socialno varstvenih zavodih, pa tudi za tiste, ki želijo nadaljevati izobraževanje odraslih v našem programu zdravstvena nega in tako pridobiti IV. stopnjo izobrazbe.

Za program se plačuje šolnina.


O programu bolničar negovalec

Izobraževanje za bolničarja traja 12 mesecev in se vrednoti s 180 kreditnimi točkami. Ker je program posebej prilagojen izobraževanju odraslih, je tudi urnik sestavljen tako, da ustreza potrebam odraslih ljudi. Predavanja, vaje, seminarsko delo in skupinske konzultacije potekajo ob četrtkih in petkih popoldne ter ob sobotah dopoldne. Z vpisom v nov in sodobno zastavljen program bolničar negovalec boste pridobili splošno, strokovno in praktično znanje ter imeli možnost razširjanja in poglabljanja pomembnih znanj in veščin, kar vam omogočajo moduli in odprti kurikul.

Program slušatelji zaključijo z uspešno opravljenimi študijskimi obveznostmi in praktičnim usposabljanjem ter zaključnim izpitom, ki obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine, storitev ter zagovor. Po pridobitvi naziva se lahko zaposlijo ali pa nadaljujejo šolanje na srednjem strokovnem izobraževanju.

Pogoji za vpis

V program se lahko vpišejo vsi, ki so uspešno zaključili osnovno šolo, nižje poklicno izobraževanje ali temu enakovredno izobraževanje. Če je kandidat v okviru katerega od prejšnjih izobraževalnih programov že opravljal izpite, pomembne za program bolničar negovalec, je lahko ob predložitvi dokazil oproščen opravljanja teh izpitov.

Landis d.o.o. | Bolničar negovalec, srednje poklicno izobraževanje odraslih - povezave do naše spletne strani: