Pošlji povpraševanje

Zdravstveni tehnik - tehnik zdravstvene nege oz. srednja medicinska sestra ali srednji zdravstvenik

Pogoji za vpis v šolanje

V program zdravstveni tehnik oz. tehnik zdravstvene nege se lahko vpiše vsak, ki ima opravljeno srednjo poklicno izobrazbo. Izobraževanje odraslih po programu zdravstvena nega za pridobitev naziva srednja medicinska sestra / srednji zdravstvenik zahteva od kandidata tudi zdravstveno potrdilo, da se lahko šola po omenjenem programu.

Zdravstveni tehnik - srednji zdravstvenik / srednja medicinska sestra

Poklicno tehniško izobraževanje za odrasle po programu srednja medicinska sestra / srednji zdravstvenik poteka prilagojeno odraslim. Predavanja so največ dvakrat tedensko v popoldanskem času. Šolanje za naziv zdravstveni tehnik oz. srednja medicinska sestra vključuje splošne in strokovne predmete ter praktično izobraževanje. Tako kot vsako izobraževanje v zdravstvu tudi šolanje po programu tehnik zdravstvene nege zahteva človeka, ki je sočuten, odgovoren, ustrežljiv in iznajdljiv. Izobraževanje za odrasle podpira tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, ki s svojim javnim skladom za razvoj in štipendije lahko povrne do 90 % stroškov šolnin.

Pogoji za zaključek izobraževanja odraslih

Program zdravstvena nega PTI lahko zaključi vsak, ki v programu poklicno tehniškega izobraževanja za odrasle izpolni naslednje pogoje: s pozitivno oceno je zaključil vse module, programe in praktično usposabljanje, ki jih zahteva program za pridobitev naziva srednji zdravstvenik ali srednja medicinska sestra. Opraviti mora tudi interesne dejavnosti in uspešno zaključiti poklicno maturo. Izobraževanje za odrasle se zaključi s poklicno maturo, na kateri mora kandidat, ki želi pridobiti naziv zdravstveni tehnik oziroma tehnik zdravstvene nege, uspešno opraviti izpit iz naslednjih predmetov: slovenščina, zdravstvena nega in prva pomoč, angleški jezik ali matematika in storitev z zagovorom. Slušatelj, ki je uspešno zaključil poklicno tehniško šolanje za odrasle in pridobil naziv srednji zdravstvenik, lahko nadaljuje šolanje ali se zaposli.

Vabljeni v našo šolo za izobraževanje odraslih!


Landis d.o.o. - povezave do naše spletne strani: