Pošlji povpraševanje

Ekonomski tehnik PTI - poklicno tehniško izobraževanje

Pogoji za vpis

Izvajamo program izobraževanja odraslih za naziv ekonomski tehnik. Gre za poklicno tehniško izobraževanje. Pogoj za vpis v program je, da ste končali srednje poklicno izobraževanje iz smeri trgovec, administrator ali kako drugo srednje poklicno izobraževanje ustrezne smeri. Če boste izbrali program ekonomski tehnik PTI, boste v okviru izobraževanja odraslih lahko uveljavljali tudi že opravljene izpite iz drugih smeri.

Pridobite naziv ekonomski tehnik

Izobraževanje odraslih pri vseh naših programih zahteva določene prilagoditve. Pri nas se šolanje po programu ekonomski tehnik PTI izvaja na različne načine, in sicer kot predavanja, vaje, seminarsko delo in v obliki skupinskih konzultacij. Izobraževanje, s katerim pridobite naziv ekonomski tehnik, poteka v popoldanskem času enkrat do dvakrat na teden. Tako je izobraževanje odraslih povsem prilagojeno življenju in delu odraslih. Šolanje po omenjenem programu boste lahko zaključili v 17 mesecih in s tem pridobili strokovni naziv.


Cilji programa in pogoji za pridobitev naziva

Če ste zaključili srednje poklicno izobraževanje in se vpisali na program za poklicno tehniško šolanje odraslih ekonomski tehnik PTI, ste na dobri poti, da boste postali ekonomski tehnik oz. ekonomska tehtnica. Čaka vas 17 mesecev izobraževanja po omenjenem programu. Naziv boste dobili, če boste s pozitivno oceno zaključili vse programe in module, opravili praktično usposabljanje, interesne dejavnosti. Uspešno boste morali seveda opraviti tudi poklicno maturo.

Cilj poklicno tehniškega izobraževanja je nadgraditev znanja, ki ga nudi srednje poklicno izobraževanje, ter povezovanje praktičnega, splošnega in strokovnega znanja. Šolanje odraslih lahko nadaljujete na višji strokovni šoli ali v visokošolskem strokovnem študiju. Ko zaključite poklicno tehniško izobraževanje odraslih po programu ekonomski tehnik, lahko opravite maturitetni tečaj in splošno maturo ter se vpišete na nekatere univerzitetne programe.

Landis d.o.o. - povezave do naše spletne strani: