Pošlji povpraševanje

Poklicna izobrazba za poklic prodajalec / prodajalka oz. trgovec / trgovka

Srednje poklicno izobraževanje in izobraževanje za odrasle

Poklicna izobrazba, ki vam omogoča pridobitev različnih strokovnih nazivov, kot je npr. prodajalec / prodajalka oz. trgovec / trgovka, je srednje poklicno izobraževanje, ki je v našem centru organizirano po principih izobraževanja za odrasle. To pomeni, da je poklicna izobrazba pridobljena po posebej prilagojenem programu. Gre za srednje poklicno izobraževanje v popoldanskem času, saj se predvideva, da kandidati dopoldan delajo, predavanja pa se organizirajo tudi med vikendi. Prav tako pa poklicna izobrazba omogoča priznavanja pridobljenih kompetenc in znanj iz prejšnjega srednjega poklicnega izobraževanja. Naziv prodajalec / prodajalka je tako le eden izmed možnih programov pri nas, saj med drugim ponujamo tudi poklicno tehniško izobrazbo za ekonomijo in zdravstveno nego. Izobraževanje za odrasle pomeni, da odrasli lahko pridobijo poklicno izobrazbo po programu, ki je prilagojen njihovemu delavniku oz. življenju.


Poklicna izobrazba - postanite trgovec oz. trgovka

Program srednjega poklicnega izobraževanja trgovec nudi obširen predmetnik, ki pokriva tako predmete za poklicno izobrazbo, kot tudi splošnejše predmete, kot so slovenščina in matematika, ki pokrijejo tudi znanja iz srednješolskega urnika. Program prodajalec / prodajalka oziroma trgovec / trgovka traja celo leto, program pa kandidati zaključijo s končnim izpitom iz slovenščine ter končnim pisnim izdelkom ali storitvijo. Ker naziv trgovec / trgovka izobražuje za poklicno pot, se velik del srednje poklicnega izobraževanja osredotoča na praktičen pouk in prakso samo. Tako pridobljena poklicna izobrazba omogoča kandidatom, da so pripravljeni za trg dela in lahko brez večjih težav takoj začnejo svojo poklicno pot. Ker je program postavljen kot izobraževanje za odrasle upošteva dejstvo, da kandidati s seboj prinašajo že večletne izkušnje, seveda pa to ni pogoj za udeležbo pri šolanju. Pridobivanje poklicne izobrazbe se tako individualno prilagodi kandidatom in zagotavlja najodličnejše pogoje za učenje.


Vpis in ostale informacije za poklicno izobrazbo

Vpis na srednje poklicno izobraževanje poteka vsako leto na začetku vsakoletnega študijskega oz. šolskega leta. Program poklicne izobrazbe prodajalec / prodajalka oz. trgovec / trgovka je razpisan vsako leto, traja pa eno šolsko leto. Kandidati lahko po zaključenem programu nadaljujejo izobraževanje na drugih programih, ki jih ponujamo. Izobraževanje odraslih za vsa srednja poklicna izobraževanja je organizirano profesionalno, z odličnimi predavatelji in prilagojeno potrebam odraslih.

Landis d.o.o. | Poklicna izobrazba, trgovec / trgovka, prodajalec / prodajalka, srednje poklicno izobraževanja za odrasle - povezave do naše spletne strani: