Zdravstvena nega PTI | Tehnik zdravstvene nege - srednja medicinska sestra oz. srednji zdravstvenik

Zdravstvena nega PTI je eden izmed štirih študijev, ki vam jih nudimo v naši šoli za izobraževanje odraslih. Program zdravstvena nega PTI je potreben za pridobitev naziva srednja medicinska sestra oz. srednji zdravstvenik. Včasih se je naziv imenoval zdravstveni tehnik, nato pa tudi tehnik zdravstvene nege. Z letom 2008 pa se je naziv preimenoval v srednja medicinska sestra / srednji zdravstvenik. V podjetju Landis d.o.o. vam ponujamo prilagojeno izobraževanje za odrasle, ki vam bo omogočalo hitro zaposlitev ali nadaljnji študij.

Srednja medicinska sestra ali srednji zdravstvenik - cilji in namen programa zdravstvena nega PTI

Tehnik zdravstvene nege je zaželen poklic. Zdravstvena nega je področje dela, ki zahteva dobršno mero potrpežljivosti, predvsem pa čut za etično in moralno zavest ter delo z ljudmi. Zdravstveni tehnik oz. srednja medicinska sestra / srednji zdravstvenik dela z vsemi profili in starostnimi skupinami ljudi. Tehnik zdravstvene nege mora biti komunikativen, imeti smisel za samostojno in odgovorno ravnanje, znati mora načrtovati, kritično presojati in se odločati na podlagi strokovnih argumentov.

Tehnik zdravstvene nege - pogoji za vpis in dokončanje študija

Izobraževanje za odrasle v smeri zdravstvena nega / zdravstveni tehnik lahko prične vsak, ki je uspešno zaključil srednje poklicno izobraževanje bolničar negovalec. Za vpis v program zdravstvena nega in pridobitev naziva tehnik zdravstvene nege je potrebna predhodna končana izobrazba bolničar ali enakovredno izobraževanje. Tehnik zdravstvene nege zaključi študij takrat, ko opravi vse po programu določene predmete in module, praktično usposabljanje, interesne dejavnosti in poklicno maturo.

Zdravstvena nega PTI - odločite se za šolanje in postanite zdravstveni tehnik

Izobraževanje odraslih v podjetju Landis poteka prilagojeno vašim potrebam. Predavanja, vaje in konzultacije potekajo v popoldanskem času, enkrat do dvakrat tedensko. Učenje za nov poklic zahteva tudi praktično usposabljanje. Zdravstvena nega je predvsem praktičen poklic. Zato je izobraževanje za odrasle sestavljeno iz kombinacije teoretičnega in praktičnega znanja. Program zdravstvena nega je program poklicno tehniškega izobraževanja odraslih, zato se zaključi s poklicno maturo.

Z nazivom srednja medicinska sestra oz. srednji zdravstvenik se vam odpre pot do čudovitega poklica, ki vam nudi široko paleto znanj za delo z ljudmi, poleg tega pa je takšen kader tudi zelo iskan. Zdravstvena nega pa vam bo prišla prav tudi v vsakdanjem življenju. Izobraževanje za odrasle je prilagojeno vašim obveznostim in zagotavljamo vam, da je odločitev postati zdravstveni tehnik oz. srednja medicinska sestra ali srednji zdravstvenik modra naložba v prihodnost.

Vabljeni v šolo za izobraževanje odraslih Landis d.o.o.!

LANDIS d.o.o. - povezave do naše spletne strani: