Pošlji povpraševanje

Tehnik zdravstvene nege - z izobrazbo do zaposlitve

Izobraževanje odraslih je odličen način, da se izučite novega poklica in pridobite novo ali dodatno izobrazbo tudi v odrasli dobi. Ker se zavedamo, da izobraževanje za odrasle odpira pomembne nove poti, se v podjetju Landis d.o.o. še posebej posvečamo kakovostnemu šolanju odraslih. Pri nas se tako lahko vpišete v štiri programe srednjega poklicnega izobraževanja in poklicno tehniškega izobraževanja (PTI):

  • trgovec/trgovka
  • ekonomski tehnik PTI/ekonomska tehnica PTI
  • bolničar negovalec/bolničarka negovalka
  • zdravstvena nega PTI


Srednja medicinska sestra - srednji zdravstvenik

V programu poklicnega tehniškega izobraževanja za odrasle zdravstvena nega (PTI) lahko naši slušatelji pridobijo naziv tehnik zdravstvene nege oz. tehnica zdravstvene nege. Tako lahko opravljajo poklic srednje medicinske sestre oziroma srednjega zdravstvenika ali pa nadaljujejo izobraževanje na visokih strokovnih šolah. Program zdravstvena nega PTI je primeren za vse, ki imajo socialno žilico, so komunikativni in odprti ter si želijo poklicno ukvarjati z zdravstveno nego. Tehnik zdravstvene nege je namreč tisti, ki z svojimi negovanci vzpostavlja in vzdržuje stik in opazi njihove potrebe.


Splošno o poklicno tehniškem programu za pridobitev naziva tehnik zdravstvene nege

Izobraževanje za zdravstvenega tehnika ali srednje medicinske sestre oz. srednjega zdravstvenika traja 17 mesecev in se vrednoti s 120 kreditnimi točkami. Ker je program posebej prilagojen izobraževanju za odrasle, urnik ustreza življenjskim navadam in potrebam odraslih ljudi. Predavanja, vaje, seminarsko delo in skupinske konzultacije tako potekajo enkrat ali dvakrat na teden ob popoldnevih. Program zdravstvena nega PTI je nov in sodoben ter daje velik poudarek povezavi teorije in prakse. Izbirnost in deloma odprt kurikul pa vam omogočata razširjanje in poglabljanje točno tistih znanj in veščin, ki ustrezajo vašim zanimanjem ali jih potrebujete za vaše delo.

Program za pridobitev naziva tehnik zdravstvene nege slušatelji zaključijo z uspešno opravljenimi študijskimi obveznostmi, praktičnim usposabljanjem, interesnimi dejavnostmi ter poklicno maturo. Ta obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine, zdravstvene nege, matematike ali tujega jezika ter storitev in zagovor. S tem se lahko zaposlijo kot zdravstveni tehnik ali pa izobraževanje za odrasle nadaljujejo na višji ali visoki strokovni šoli. Če se vpišejo v maturitetni tečaj, lahko opravljajo tudi splošno maturo ter se nato vpišejo na univerzo.

Pogoji za vpis v program zdravstvena nega PTI

V omenjen program se lahko vpišejo vsi, ki so uspešno zaključili srednje poklicno izobraževanje in že imajo naziv bolničar negovalec ali pa so zaključili enakovredno izobraževanje. Če je kandidat v okviru katerega od prejšnjih izobraževalnih programov enake ali višje stopnje že opravljal izpite, pomembne za program zdravstveni tehnik, je lahko ob predložitvi dokazil oproščen opravljanja teh izpitov.

Landis d.o.o. | Tehnik zdravstvene nege, poklicno tehniško izobraževanje za odrasle, zdravstvena nega - povezave do naše spletne strani: