Pošlji povpraševanje

Trgovec ali trgovka lahko postanete tudi vi

Pogoji za vpis v izobraževanje za odrasle

V šolanje po programu trgovec se lahko vpiše vsak kandidat, ki je zaključil osnovno šolo, nižje poklicno izobraževanje ali pa katero koli temu enakovredno šolanje po prejšnjih predpisih. Kandidatu lahko ob vpisu v program trgovec šola prizna določene izpite za srednje poklicno izobraževanje, če so bili opravljeni v okviru programov enake ali višje stopnje.

Potek študija - program trgovec

Srednje poklicno izobraževanje po programu trgovec oz. prodajalec kot poklicna izobrazba za odrasle pri nas traja 12 mesecev. Študent, ki se vključi v izobraževanje za odrasle po programu trgovec, dobi višji naziv, s katerim lažje konkurira na trgu dela, obenem pa lahko svojo izobrazbo pri nas še nadgradi. Šolanje pri nas poteka po novih smernicah za poklicno izobrazbo, ki poteka po modulih in povezuje znanje na splošni, strokovni in praktični ravni. Predavanja, vaje, seminarsko delo in skupinske konzultacije se odvijajo v popoldanskem času in v soboto dopoldan, tako da je izobraževanje odraslih po programu trgovec resnično prilagojeno odraslim in njihovim življenjskim ritmom.

Trgovec - cilji in zaključek šolanja

Poklicna izobrazba, ki jo študent pridobi po opravljenem programu trgovec, je odlična odskočna deska bodisi za zaposlitev bodisi za nadaljevanje šolanja. Ob koncu šolanja študent ali študentka dobi naziv prodajalec oz. prodajalka. Izobraževanje za odrasle po programu trgovec študent zaključi, ko uspešno konča vse splošno izobraževalne predmete, obvezne in izbirne strokovne module, odprti kurikul, praktično usposabljanje in interesne dejavnosti. Študent mora program zaključiti z uspešno opravljenim zaključnim izpitom, ki ga sestavljata pisni in ustni izpit iz slovenskega jezika ter izdelek ali storitev z zagovorom.

Ko konča izobraževanje za odrasle oz. srednje poklicno izobraževanje po programu trgovec, lahko študent nadaljuje šolanje po programu ekonomski tehnik PTI.

Landis d.o.o. | Trgovec, trgovka, srednje poklicno izobraževanje odraslih, poklicna izobrazba - povezave do naše spletne strani: