Pošlji povpraševanje

Prodajalec - srednje poklicno izobraževanje v Ljubljani

Srednje poklicno izobraževanje, ki je potrebno, da si študent pridobi naziv podajalec / prodajalka, poteka po programu za poklicno izobrazbo trgovec. Prodajalec se med obiskovanjem programa izobraževanja nauči pravilno komunicirati s strankami. Prodajalec oz. prodajalka mora dobro poznati blago, ki ga prodaja, srednje poklicno izobraževanje, ki ga ponuja naše izobraževanje za odrasle, pa pripomore tudi k temu, da je prodajalec prijazen, ustrežljiv, urejenega videza in seznanjen s sodobnimi trendi.

Prodajalec - izobraževanje za odrasle po programu trgovec

S srednjim poklicnim izobraževanjem študent pridobi poklicno izobrazbo in naziv prodajalec oziroma prodajalka. V izobraževalnem centru Landis vse skupaj traja 12 mesecev. Poleg splošno izobraževalnih predmetov in strokovnih modulov je pomembna novost tudi odprti kurikul. Izobraževanje za odrasle v Landis d.o.o. namreč določeno število ur, v dogovoru s socialnimi partnerji, nameni dodatnemu strokovnemu izobraževanju udeležencev. Bodoči prodajalec oz. trgovec tako pridobi potrebno praktično znanje. Udeleženec, ki se odloči za šolanje po programu trgovec, mora obiskovati predavanja, vaje, skupinske konzultacije in praktično izobraževanje, pomembno pa je tudi seminarsko delo.

Pogoj za vpis v srednje poklicno izobraževanje za odrasle, s katerim udeleženec pridobi poklicno izobrazbo in naziv prodajalec / prodajalka, je dokončana osnovna šola, nižje poklicno ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Srednje poklicno izobraževanje za naziv prodajalec / prodajalka - pogoji za zaključek šolanja

Poklicna izobrazba po programu trgovec je zaključena, ko udeleženec, ki se je odločil za izobraževanje odraslih, dobi pozitivne ocene pri vseh splošno izobraževalnih predmetih in strokovnih modulih ter opravi praktično izobraževanje, interesne dejavnosti in zaključni izpit, dobi naziv prodajalec ali prodajalka. Zaključni izpit obsega izpit iz slovenščine ter storitev ali izdelek z zagovorom.Srednje poklicno izobraževanje oz. poklicno izobrazbo s prej omenjenim nazivom lahko udeleženec programa trgovec nadgradi s šolanjem na srednji ekonomski šoli ali z zaposlitvijo.

Landis, d.o.o. | Prodajalec, srednje poklicno izobraževanje za odrasle - povezave do naše spletne strani: