Nizkoenergijske hiše varujejo naše zdravje in okolje

Ko govorimo o nizkoenergijski hiši, pravzaprav govorimo o porabi energije objekta za ogrevanje. Energijska učinkovitost stavb je pomembna, saj pomeni skrb za varovanje okolja. Nizkoenergijske in pasivne gradnje so trajnostne, njihovo energetsko učinkovitost pa dosežemo s številnimi pristopi in rešitvami.

Izvedite več o varčni hiši >>

V prihodnjem letu (2020) bo v veljavo stopila tudi evropska direktiva o energetski učinkovitosti stavb, ki želi zmanjšati izpuste škodljivih emisij v ozračje, izboljšati energetsko učinkovitost in povečati izrabo obnovljivih virov. Z naslednjim letom bo tako skoraj nič‑energijska gradnja postala obvezna za vse vrste novogradenj. Nizkoenergijske hiše so prihodnost.

Nizkoenergijske hiše poraba energije

Nizkoenergijske in pasivne gradnje so gradnje po najboljših energijskih standardih. Ker so običajno zunanje temperature okolja bistveno drugačne od tistih, ki jih želimo imeti ljudje v svojih domovanjih, je za uravnavanje temperature v hiši potrebna dodatna energija. Poleg potreb za vzdrževanje primerne temperature v hiši, se pri tem pojavi še potreba predvsem po električni energiji za izvajanje vsakodnevnih funkcij njenih stanovalcev. Za vse našteto porabljamo energijo. Kako bi ob tem lahko bili učinkoviti in hkrati okolju prijazni?

Nizkoenergijska gradnja

Med načrtovanjem in gradnjo nizkoenergijske hiše se je treba natančno posvetiti njenemu toplotnemu ovoju, ki je eden najpomembnejših delov vsakega objekta. Obstaja več certificiranih konstrukcijskih sistemov, kjer toplotna izolacija v ovoju pozimi preprečuje ohlajanje objekta, poleti pa preprečuje njegovo pregrevanje. Vrhunski gradbenimi materiali pa v taki montažni hiši ustvarjajo prijetno in zdravju prijazno bivalno okolje.

Energijska učinkovitost hiše pa je odvisna še od množice drugih dejavnikov, denimo makrolokacije, sledita mikrolokacija in orientacija na parceli, pa tudi arhitekturna zasnova hiše. Lokacija, kjer bo hiša stala, in njena arhitekturna zasnova namreč pomembno vplivata na možnost zajemanja sončne energije. Pri načrtovanju nizkoenergijske hiše moramo upoštevati tudi bioklimatske danosti na parceli in pozidanost v neposredni bližini (objekti v neposredni bližini lahko mečejo senco, kar onemogoča učinkovito pasivno rabo sončne energije). Hiša naj bo zasnovana čim bolj kompaktno, saj večja razgibanost arhitekturne zasnove hiše pomeni večjo površino zunanjih sten in s tem več toplotnih izgub. Bodoči lastnik nizkoenergijske hiše se bo morda moral odpovedati balkonom, nadstreškom, prizidkom, kleti in garaži v sklopu hiše. Našteti elementi so namreč lahko vir toplotnih izgub.

Pomemben je tudi izbor oken in vrat nizkoenergijske hiše. Toplotni mostovi pri vgradnji stavbnega pohištva morajo biti tako minimalni.

Ogrevanje nizkoenergijske hiše

Sistem ogrevanja nizkoenergijske hiše zaradi majhnih potreb po toploti deluje na nizkih temperaturah, zaradi česar ni občutka toplih tal in zato tudi ne negativnega vpliva talnega ogrevanja na uporabnika.

Ogrevanje nizkoenergijske hiše

Alternativni vir ogrevanja pri nizkoenergijskih in pasivnih gradnjah je lahko sončna energija iz kolektorjev, v kombinaciji s kaminom z vodnim toplotnim izmenjevalcem. Sodobni solarni sistemi ob pravilnem dimenzioniranju pokrijejo prek 90% letno porabljene energije za pripravo sanitarne vode in ogrevanja. Iz sonca pridobljena energija tako služi tudi kot podpora ogrevanju prek različnih toplotnih izmenjevalcev. Ta sistem deluje zelo dobro, če hiša leži na pravilno orientirani lokaciji, kjer je veliko sonca tudi pozimi.