Ravna streha pušča - kaj pa zdaj?

Ko ravna streha pušča, je treba najprej odkriti, kaj je vzrok za zamakanje ravne strehe oziroma opraviti natančno preverjanje vodotesnosti ravnih streh. Vodotesnost ravne strehe je namreč odvisna od številnih dejavnikov. Tako kot pri vseh stvareh je tudi v primeru gradnje bolje preprečevati kot zdraviti, kar pomeni, da je najpametneje da se pregledi streh opravijo že pri novogradnji. Vodotesnost ravne strehe je treba zagotoviti že v začetku, nato pa hidroizolacijo preverjati v rednih časovnih intervalih. Če pa ravna streha pušča, je treba najprej odkriti mesto zamakanja, ga sanirati nato pa še enkrat opraviti prevejanje vodotesnosti ravnih streh, s katerim zagotovimo dolgotrajno zaščito pred zamakanjem.

Preverjanje vodotesnosti ravnih streh s sistemom ProtectSys

Ravna streha pušča zaradi nepravilno nameščene ali poškodovane hidroizolacije. Popolno vodotesnost ravne strehe je najbolje zagotoviti že pri novogradnji, saj bomo tako zanesljivo preprečili veliko večje stroške in veliko resnejšo škodo. In kako preprečiti, da ravna streha pušča? Predvsem je pomembna pravilna izvedba vseh del na strehi. Preverjanje vodotesnosti ravnih streh s sistemom ProtectSys je hitro in omogoča takojšnje zgodnje alarmiranje v primeru zamakanja, saj se senzorji namestijo v izolacijsko plast in nenehno merijo vlago in temperaturo. To pomeni, da je streha ves čas pod nadzorom, ob spremembi tlaka vodne pare pa vas bomo obvestili o napaki. Redni pregledi streh bodo preprečili poškodbe materialov zaradi vlage.

Ko ravna streha pušča, je lahko škoda velika

Vodotesnost ravne strehe je nujna za preprečevanje škode, katere posledica je navadno draga sanacija. Preverjanje in pregled vodotesnosti ravnih streh sta nujna že pri novogradnji in ne šele takrat, ko ravna streha pušča. Zamakanje ravne strehe je treba preprečiti oziroma opaziti čim prej, kar je najlažje z vgradno sistema za zgodnje alarmiranje ProtectSys, ki z radijskim signalom posreduje podatke o vlažnosti in temperaturi do zapisovalnika podatkov. Tako ste hitro obveščeni o vdoru vode in lahko preprečite škodo. V podjetju ILD Slovenija bomo opravili pregled novogradnje, namestili sistem in opravljali redne preglede ravne strehe.

ILD Slovenija | Še preden ravna streha pušča, je treba opraviti preverjanje vodotesnosti ravnih streh - povezave do naše spletne strani: