Zavarovanje vozil za brezskrbno vožnjo doma in v tujini

Obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti

Preden se katero koli motorno vozilo sme voziti po cesti, mora poleg potrdila o tehnični brezhibnosti vozila in registracije, nekateri tudi homologacije, imeti sklenjeno tudi zavarovanje avtomobila, ki se imenuje obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti. Čeprav ima opravljen tehnični pregled in registracijo vozila, boste dobili prometno dovoljenje šele, ko boste vozilo zavarovali. Vozila pripeljite v naš center, natančneje v podjetje A1 d.d., ki se nahaja v našem prodajno-servisnem centru - za vaše vozilo bomo poskrbeli od začetka do konca.

Zavarovanje vozil

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti in AO+

Obvezno zavarovanje avtomobila oziroma avtomobilske odgovornosti pomeni, da je lastnik zavarovan pred odgovornostjo za morebitno materialno ali nematerialno škodo, ki jo povzroči nekomu drugemu. Zavarovanje vozila, imenovano AO+, je pravzaprav nezgodno zavarovanje, ki krije škodo, ki jo zaradi telesnih poškodb utrpi voznik v prometni nesreči. Ob tem je treba povedati, da AO+ velja samo za voznika vozil. Kakšne so specifike posamezne vrste zavarovanja, vam bodo natančno razložili strokovnjaki v podjetju A1 d.d.

Zavarovanje vozil - polno avtomobilsko zavarovanje (kasko)

Zavarovanje avtomobila, ki se imenuje kasko, je polno zavarovanje vozila. Kasko krije škodo, ki je na vozilu nastala zaradi prometne nesreče (trk, zdrs, prevrnitev) ali zaradi dogodkov, na katere lastnik vozila nima vpliva (npr. padec predmetov, požar, potres, roča, eksplozija, pomoč poškodovanim osebam ...). To zavarovanje vozil ne krije škode, če vozilo vozi oseba brez vozniškega izpita ali oseba pod vplivom alkohola. V podjetju A1 d.d. lahko ugodno sklenete vse vrste zavarovanj.

Za več informacij poglejte tudi našo spletno stran!

Prigo d.o.o. | Zavarovanje vozila, zavarovanje avtomobila - povezave do naše spletne strani:
  • Zavarovanje vozil
  • Zavarovanje vozila