Homologacije vozil- ugotavljanje skladnosti vozila

Tehnični pregledi, redni servisi in homologacije vozil

Poleg vseh storitev, ki jih ponuja naš servis vozil Mercedes-Benz (tehnični pregledi, servis, popravila ...), podjetje A1 d.d. v Prodajno-servisnem centru Prigo izdaja tudi homologacije vozil. Homologacija vozila je ugotavljanje skladnosti vozila. Podlaga za izdajo homologacije je Pravilnik o ugotavljanju skladnosti vozil. Poenostavljeno povedano: homologacija vozila je potrdilo, da je vozilo tako, kot to zahteva Pravilnik.

DO HOMOLOGACIJE S POMOČJO PODJETJA PRIGO

Homologacija vozila za spremembo oziroma predelavo vozila

Za nekatere spremembe, opravljene na vozilih, homologacija ni potrebna, temveč se opravi le evidentiranje. To so spremembe, ki jih opravi pooblaščeni servis vozil in so označeni kot dodatna oprema. Homologacije vozil pa so nujne za vse ostale predelave, npr. zamenjava platišč, pnevmatik ali luči, zatemnitev stekel, vgradnja vlečne naprave, spojlerjev ... Vsak vgrajen del mora imeti potrdilo proizvajalca, da je ustrezen, in potrdilo servisa, da je bil strokovno vgrajen. Postopek homologacije vozil morate začeti najkasneje v 15 dneh po opravljeni spremembi, lahko tudi za več predelav hkrati.

Homologacija za uvožena ali v drugi državi pridobljena vozila

Homologacije vozil se mora opraviti tudi v naslednjih primerih:

  • Homologacija za rabljena vozila, ki so že bila registrirana v drugi državi članici Evropske skupnosti, in za nova vozila z enotno evropsko homologacijo ali posamično odobritvijo, veljavno v vseh državah članicah EU.
  • Homologacija za rabljena vozila iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti, in za nova vozila brez enotne evropske homologacije ali posamične odobritve.

Za vozila pod prvo alinejo je treba opraviti postopek identifikacije in ocene tehničnega stanja, za vozila pod drugo alinejo pa posamično odobritev vozila. V podjetju A1 d.d. (v Prodajno-servisnem centru Prigo) boste homologacije dobili hitro in ugodno.


Podrobnejše podatke lahko preberete na naši spletni strani!


Prigo d.o.o. | Homologacija vozila, homologacije- povezave do naše spletne strani: