Registracija motornih vozil- pomen, pogoji in pristojnosti

Registracija vozila

Registracija vozil- pomen registracije motornih vozil

Kot že ime samo jasno pove, je registracija vozil vpis le teh v register. Po Zakonu o motornih vozilih je registracija vpis podatkov o registrski oznaki ter posameznih podatkov o vozilu in lastniku vozila v evidenco registriranih vozil. V prometu smejo biti udeležena le vozila, ki so registrirana, označena z registrskimi tablicami in imajo veljavno prometno dovoljenje. Med drugimi je predpogoj za registracijo tudi tehnični pregled vozila. Oboje lahko opravite v podjetju A1 d.d. v našem prodajno-servisnem centru - hitro in na enem mestu. Cena registracije je odvisna od vrste vozila, ki ga želite registrirati.

Registracija motornih vozil- pristojnosti za registracijo vozil

V Sloveniji obstajajo tri organizacije oziroma podjetja, ki lahko registrirajo vaše vozilo, in sicer:

 • upravna enota
 • strokovna organizacija, ki izvaja tehnične preglede ali identifikacijo in oceno tehničnega stanja vozil
 • samostojni podjetniki oz. pravne osebe, ki se ukvarjajo s prodajo vozil in imajo pooblastilo agencije, da lahko izvajajo storitev registracija motornih vozil

Podjetje A1 d.d. spada v tretjo skupino. Pogoji, da se registracija ali podaljšanje registracije vozila v nekem podjetju lahko izvaja, so:

 • osebje z ustrezno izobrazbo in izkušnjami
 • ustrezni prostori in oprema

Pogoji za registracijo motornih vozil in podaljšanje registracije vozila

Da se registracija lahko opravi, je treba zadostiti določenim zahtevam oziroma pogojem, določenim z zakonom, in sicer:

 • vloga lastnika vozila
 • dokazilo o izvoru in lastništvu vozila ali njegovih delov
 • potrdilo o skladnosti ali soglasje k registraciji vozila
 • dokazilo o zavarovanju odgovornosti
 • poravnana letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu
 • dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila

CENA REGISTRACIJE VOZILA

Vas zanima še kaj? Obiščite našo spletno stran ali naš servisno-prodajni center!

Prigo d.o.o. | Registracija motornih vozil in podaljšanje registracije vozila, cena registracije vozila - povezave do naše spletne strani:
 • Registracija vozil
 • Podaljšanje registracije