Kontejnerski prevozi - tovorni prevozi s kontejnerji

Kontejnerski prevozi so tovorni prevozi blaga, kjer je blago shranjeno v posebnih kontejnerjih ali zabojnikih. Kontejner je segment prevoza, ki omogoča oblikovanje enotne transportne enote, ki se na transportni poti ne razdeli oziroma se ne razstavi, ampak takšni tovorni prevozi potujejo v enem kosu do svojega cilja. Kot transportno sredstvo ga zlahka prevažamo in kombiniramo z različnimi transportnimi sredstvi. Kontejner je posebna embalaža, ki funkcionira kot manjši, začasen in gibljiv skladiščni prostor, kjer blaga ni treba posebej pakirati. Zaradi svojih dobrih lastnosti ter ekonomskih in tehničnih prednosti se je kontejnerski prevoz v zadnjih desetletjih hitro razširil.

Kontejnerski prevozi - prednosti in vrste kontejnerjev: različni prevozi blaga

Kontejner mora biti istočasno lahek in odporen ter čvrste konstrukcije, da ga je možno ponovno uporabiti. Opremljen mora biti s čelnimi vrati, zračniki in lesenim podom, kamor lahko pritrdimo blago. Prevozi blaga v takšnih kontejnerjih prinašajo številne prednosti, kot so:

  • manjši stroški pakiranja blaga
  • povezovanje vseh dejavnosti transportnega procesa v enoten proces
  • večja varnost blaga in s tem manjši stroški zavarovalnih premij
  • hitro, varno in ekonomično izvajanje transporta
  • krajše zadrževanje na terminalih
  • zmanjševanje stroškov skladiščenja

Tovorni prevozi razsutega in sipkega tovora, tekočin in hitro pokvarljivega blaga

Najbolj razširjen je univerzalni kontejner, ki je namenjen za generalni tovor. Kontejnerski prevozi pa prevažajo tudi razsuti in sipki tovor, tekočine, kot so kemikalije, goriva ali plini, ter hitro pokvarljivo blago. Nekateri kontejnerji so lahko tudi odprti - samo z zgornje strani ali z vseh strani, razen s sprednje in zadnje strani. Standardni dolžini kontejnerjev sta 20 čevljev (malce več kot 6 metrov) in 40 čevljev (malce več kot 12 metrov) in takšne imamo tudi v našem podjetju. Nudimo vam prevoze z 20-čeveljskim kontejnerjem, ki je širok in visok 8 čevljev (približno 2,5 metra), ter z dvema različicama 40-čeveljskega kontejnerja. Oba sta široka 8 čevljev, po višini pa se razlikujeta: eden je visok 8 čevljev, drugi pa 9,5 čevljev (2,85 metra) - gre za tako imenovani visoki kontejner. Kontejnerski prevozi z visokimi kontejnerji se najpogosteje uporabljajo, kadar tovorni prevozi vključujejo prevoz lesenega pohištva in blaga, ki zahteva večjo kapaciteto kontejnerja.

Vas zanima več? Obiščite našo spletno stran!

Prigo d.o.o. | Kontejnerski prevozi blaga - povezave do naše spletne strani:
  • Prevoz blaga