Tehnični pregled motornih vozil v prodajno-servisnem centru Prigo

Tehnični pregled vozila

Tehnični pregled vozila- zakon o varnosti v cestnem prometu

Po Zakonu o varstvu v cestnem prometu se mora redno izvajati tehnični pregled motornih vozil, ki so udeležena v prometu. Z drugimi besedami: vsa vozila morajo biti tehnično brezhibna. Kako pogosto se mora tehnični pregled vozila opraviti, je odvisno od vrste in starosti vozila.

Tehnični pregledi se osredotočajo na naslednje vitalne dele vozila:

 • oprema
 • osvetlitev
 • krmilni mehanizem
 • zavore
 • mehanski sklopi
 • vidnost
 • struktura in karoserija
 • podvozje
 • onesnaževanje in hrupnost
 • identifikacija vozila

Tehnični pregled osebnih vozil v podjetju A1 d.d.

Prvi tehnični pregled osebnega vozila je treba opraviti štiri leta po prvi registraciji, naslednji tehnični pregledi pa se morajo opraviti vsaki dva leti do osmega leta starosti. Če pri vašem vozilu odkrijemo kakršne koli napake ali pomanjkljivosti, vam svetujemo, da obiščete naš servis vozil, kjer napake odpravimo oziroma zamenjamo, kar je potrebno.

Tehnični pregled tovornih vozil

Prvi tehnični pregled tovornega vozila se mora v skladu z Zakonom o varnosti v cestnem prometu izvesti eno leto po prvi registraciji. Naslednji tehnični pregledi tovornega vozila se morajo izvajati enkrat letno. Pri pregledu je treba upoštevati vse veljavne predpise in uporabljati brezhibne predpisane merilne naprave in opremo. Tehnični pregledi, ki jih opravi podjetje A1 d.d. (v prodajno-servisnem centru Prigo), so vedno narejeni v skladu s predpisi. Na voljo imamo ustrezne naprave za tehnični pregled motornih vozil vseh vrst in ustrezno izobražen kader.

Če želite več informacij, obiščite našo spletno stran ali se oglasite v našem centru!

Prigo d.o.o. | Tehnični pregledi motornih vozil, tehnični pregled vozila- povezave do naše spletne strani:
 • Tehnični pregled vozila