Lektoriranje, prevajanje in tiskanje diplomskih nalog ter kvalitetna vezava le-teh

Ker se šolsko leto počasi končuje, se zaključuje tudi pisanje diplomskih nalog, ki jih študentje pridno pišejo skozi vse leto. Ob koncu pisanja in oblikovanja diplomskih nalog pa se včasih rado zatakne pri končnem oblikovanju le-teh, saj so orodja v urejevalnikih besedila včasih lahko zapletena in marsikateremu študentu povzročajo obilo preglavic. Po koncu pisanja diplomskih nalog pa vsekakor pride v poštev njihovo lektoriranje, tiskanje in vezanje diplomskih nalog, včasih pa tudi prevod diplomskih nalog.

Podjetje Artmanija želi bodočim diplomantom in magistrom olajšati zaključek pisanja diplomskih nalog ter jim tako ponuja lektoriranje in prevod diplomskih nalog, pa tudi tiskanje in vezavo le-teh.

Natančno lektorirana diplomska naloga pripomore k boljši oceni na zagovoru

Lektoriranje, ki ga strokovnjaki v podjetju Artmanija izvedejo je kakovostno in natančno, naloga pa je tako odlično napisana. Ob kakovostnem lektoriranju se lahko posameznik odloči tudi za prevod diplomske oz. magistrske naloge ter doktorske disertacije v različne jezike. Cena lektoriranja, prevajanja, oblikovanja in tehničnega oblikovanja besedila, pa tudi cena tiska in vezave diplomske naloge je dostopna vsakomur, izdelek pa je lično spet in kvalitetno lektoriran.

Diplomska naloga

Zagotovljena je tudi dodatna pomoč pri tehničnem oblikovanju diplomskih nalog

Ker pa se študentom velikokrat zalomi tudi pri samem delu v urejevalniku besedila lahko strokovnjaki v podjetju Artmanija priskočijo na pomoč tudi pri tehničnem oblikovanje diplomskih nalog. Tako lahko študentje zaprosijo za pomoč pri izdelavi kazala, grafov ali podnaslovov slik ter nasploh pri vseh malenkostih, ki zahtevajo specifično poznavanje urejevalnika besedila in ga posameznik morda do sedaj ni potreboval, delo pa bi mu tako vzelo veliko časa.

Kakovosten tisk in estetske vezave diplomskih in magistrskih nalog

Po končanem lektoriranju diplomske naloge, bo v Artmaniji poskrbljeno tudi za hitro in kvalitetno tiskanje. Po tiskanju je diplomsko nalogo potrebno tudi zvezati. V Artmaniji so na voljo različni tipi vezav diplomskih nalog. Študentje se lahko odločijo za trdo vezavo s sijočimi črkami v zlati, srebrni ali modri, rdeči ter črni barvi ali pa za mehko vezavo, vezano z lepljenjem ali s spiralo. Ob vezavi se lahko študentje odločijo tudi za dodatke, kot so kapitalni trak, male ali velike zaščitne vogalčke ter za bralni trak.  Mogoče pa je naročiti tudi izdelavo zgoščenke z diplomsko nalogo.

Ker se celoten proces tiska in vezave diplomske naloge odvije v knjigoveznici, lahko študentje končni izdelek prevzamejo že isti dan, kot so ga naročili.