Toplotna črpalka se hitro izplača

Toplotna črpalka je zelo učinkovit visoko tehnološki sistem za ogrevanje stavb in za ogrevanje sanitarne vode, ki za svoje delovanje uporablja obnovljive vire energije – zrak, vodo in zemljo. Za svoje delovanje uporablja toploto iz okolja, nobenega dodatnega vira ne potrebuje, kar pomeni, da koristi brezplačno energijo, ki je povsod okoli nas na dosegu, in jo pretvarja v energijo za ogrevanje. Izkoristek pri tem je zelo visok, celo do 80-odstoten. Prav zato je to zelo ekonomičen način ogrevanja in prinaša velike prihranke, ob tem pa v okolje ne spušča izpustov, kakor se to dogaja pri načinih ogrevanja z izgorevanjem, kot so kurjenje s trdimi gorivi, plinom in kurilnim oljem, in prav tako ne povzroča nastajanja trdih delcev. Tudi zrak znotraj stavb ostaja neobremenjen, kar pozitivno vpliva na zdravje. Zaradi uporabe obnovljivih virov nakup toplotne črpalke subvencionira Eko sklad.

toplotne črpalke za ogrevanje

Princip delovanja toplotne črpalke

Toplotne črpalke delujejo tako, da prevzemajo toploto iz zraka, vode ali zemlje in nato v zapletenem tehnološkem procesu prek izmenjevalnika toplote to toploto oddajo v sistem za ogrevanje. Gre za proces, ki je ravno obraten kot tisti, ki se dogaja v hladilniku. Princip delovanja toplotne črpalke poteka v štirih fazah. Začne se tako, da v prvi fazi delovna tekočina oziroma hladivo, ki se nahaja znotraj toplotne črpalke, nase veže toploto iz okolja. Zanj je ta temperatura tako visoka, da preide v plinasto stanje in se upari ter v nadaljevanju procesa zgosti, pri tem pa se temperatura hladiva še dvigne. Hladivo to toploto odda v sistem, potem ko gre skozi kondenzator. Zadnja faza je izenačitev pritiska znotraj toplotne črpalke. Danes se v toplotnih črpalkah uporabljajo večinoma hladiva, ki so za okolje neškodljiva.  

Kakšna je poraba toplotne črpalke za ogrevanje 

Kako energijsko učinkovit sistem ogrevanja je ogrevanje s toplotno črpalko, pove že podatek, da uporabijo toplotne črpalke za delovanje svojega kompresorja pri ogrevanju prostorov in segrevanju sanitarne vode celo 75 odstotkov energije iz okolice, ki je brezplačna, in samo 25 odstotkov plačljive električne energije. To velja predvsem za novejše, dobro izolirane hiše, v starejših hišah je ta izkoristek manjši, vendar se naložba v toplotno črpalko v obeh primerih hitro povrne – v novejših hišah že v treh letih. Izračuni kažejo, da se giblje skupna letna poraba za ogrevanje prostorov in sanitarne vode okoli 50 kWh na kvadratni meter površine v sodobno zgrajenih stavbah, v starejših stavbah pa se ta vrednost lahko podvoji ali potroji. Vendar zaradi velikega izkoristka in nizke naložbe tudi v starejših hišah zamenjava obstoječega sistema ogrevanja prostorov in sanitarne vode prinaša prihranke, prednost pa je tudi v tem, da se največkrat lahko toplotna črpalka brez večjih posegov priključi na že vgrajen radiatorski sistem. Prihranek pa ni le zaradi visokega energijskega izkoristka, ampak tudi zato, ker toplotne črpalke ne potrebujejo posebnega dodatnega vzdrževanja.  

prihranek pri toplotnih črpalkah

Najboljše toplotne črpalke so z vgrajeno invertersko tehnologijo

Tehnologija toplotnih črpalk se nenehno izpopolnjuje in velik korak k izboljšanju njihovega delovanja je inverterska tehnologija, pri kateri se temperatura ves čas vzdržuje na enaki ravni, ni velikih padcev temperature, s čimer se prihrani energija in koeficient učinkovitosti je zelo visok, celo do 4,49. Takšne prednosti imajo toplotne črpalke LG Therma V, ki jih prodaja in montira ptujsko podjetje Iblo. Z veliko učinkovitostjo in izkoristkom ogrevajo novogradnje in tudi starejše hiše, lahko se priklopijo na radiatorsko ali talno ogrevanje in se uporabijo za segrevanje sanitarne vode. Ponujajo dva različna sistema: split in monoblok. Pri prvem sestavljata toplotno črpalko notranja in zunanja enota, ki je od objekta lahko oddaljena 50 metrov, pri sistemu monoblok pa se montira samo zunanja enota. Delujejo v območju moči od 5 do 16 kW in delujejo efektivno pri zunanjih temperaturah med minus 25 in 35 stopinj Celzija nad ničlo. Zaradi napredne tehnologije so te toplotne črpalke energijsko zelo učinkovite, oddajajo manjši hrup in so zaradi vgrajenega spiralnega kompresorja zelo zanesljive.