Stroj in pripomočki za tampotisk imajo ključno vlogo pri tiskanju

Tampotisk oziroma tiskanje s tiskarskimi tamponi se je danes razvilo v sodoben proces, ki uporablja specializirano strojno opremo, imenovano stroj za tampotisk, ki natisne oziroma odtisne obliko ali podobo na tridimenzionalni predmet. Stroj za tampotisk je sestavljen iz treh primarnih komponent, in sicer iz tiskarske barve, različnih vrst klišejev in gumijastih ali silikonskih tiskarskih tamponov. Pripomočki za tampotisk se med seboj razlikujejo po obliki, velikosti in nekaterih specifikacijah, vendar vsi uporabljajo isti koncept.

Kako deluje stroj za tampotisk?

Klišeji za tampotisk so pred postopkom tiskanja izdelani z jedkanjem, zato da bi pridobili želeno obliko. Solventne barve ali UV barve so napolnjene po površini klišeja, ki pokriva jedkana področja. Ko barva na klišeju postane lepljiva, je stroj pripravljen, da s tiskarskim tamponom prevzame in prenese barvo na predmet. Nato stroj tiskarski tampon pritisne na predmet, kjer se barva prenese in ustvari natančno podobo in obliko modela. Stroj za tampotisk postopek ponovi, dokler se na predmetu ne oblikuje popolna slika. Posodobljene različice strojev za tampotisk vključujejo natančno robotsko tiskanje in lasersko vodeno merjenje natančnosti. Zaradi tega je tampotisk primeren za tiskanje na široko paleto izdelkov. Stroji za tampotisk lahko tiskajo tudi na predmete, kateri so sestavljeni iz dveh ali več različnih višin, kjer stroj hkrati odtisne sliko na nižjem in višjem območju.

tiskarski stroj

Kaj vključujejo pripomočki za tampotisk?

Pri izbiri pripomočkov za tampotisk predstavlja izbira ustreznega tiskarskega tampona pomembno odločitev, saj je za kakovostni tampotisk in odtis potrebno upoštevati več spremenljivk. Tiskarski tamponi se tako razlikujejo po obliki, velikosti, višini, trdoti, materialu in zaščiti na površini tampona. Pomožni materiali za tampotisk vključujejo tudi klišeje, ki se razlikujejo v materialih in številu odtisov. Tako poznamo kovinske, polimerne ali vodne ter laserske keramične klišeje. Med pripomočke za tampotisk štejemo tudi tiskarske nože in šalčke, ki so večinoma univerzalnih dimenzij, tako da se prilagajajo stroju za tampotisk. Pomožni materiali za tampotisk vključujejo tudi lopatke različnih dimenzij in oblik, ki se uporabljajo za mešanje barv in pobiranje barv iz tiskarskega sita. Za shranjevanje barv in topil pa se uporabljajo posebni lončki in kantice, največkrat izdelani iz polipropilena.

Tampotisk v svojih prednostih

Tampotisk ponuja izjemno jasnost in ločljivost slike, prav tako pa spreminja različne tone, robove in podrobnosti v natisnjeni sliki. Tiskanje s strojem za tampotisk je vsestransko uporabno za tridimenzionalne ali nenavadno oblikovane predmete, ki imajo nepravilne površine. Poleg tega je tampotisk primeren za uporabo v tistih proizvodnjah, kjer je potrebno natisniti večje količine in kjer je potrebna avtomatizirana skladnost postopkov. Pomembno prednost tampotiska predstavlja tudi možnost prilagoditev tiskarskih tamponov in klišejev, glede na zahteve po različnem oblikovanju. Pri tem pa tampotisk ustvarja izredno natančne in zanesljive rezultate slik.

Tampotisk in tiskanje na različne predmete 

Tampotisk se običajno uporablja za predmete z bolj zapletenimi tridimenzionalnimi geometrijami in nepravilnimi oblikami in površinami. Tampotisk se tako uporablja tudi na dvignjenih površinah, kjer je potrebno odtisniti natančne podrobnosti. To je posebej opazno pri nekaterih računalniških delih, kot je računalniška tipkovnica, kjer je potreben natančen prenos slike za vsako številko, črko in simbol. Pri industrijskem orodju je tampotisk idealen za tiskanje na sestavne dele vrtalnega orodja, kladiv in drugih neobičajno oblikovanih predmetov, kjer je potrebno prilagajanje tiskarskih tamponov in klišejev. Tiskanje s strojem za tampotisk je razširjeno v različnih industrijah, vključno z elektronskimi komponentami, industrijskimi gumbi, gospodinjskimi aparati, igračami in izdelki za šport. Tampotisk se lahko uporablja na različnih materialih, vključno s plastiko, steklom, kovino, keramiko, silikoni, živili in farmacevtskimi izdelki. Za več informacij o tampotisku, strojih za tampotisk in pripomočkih za tampotisk, lahko povprašate naše izkušene zaposlene.