Zakaj uporabiti UV barve za sitotisk?

UV barve za tehnični tisk sicer niso novost na trgu, vendar je njihova posebnost v tem, da se nenehno razvijajo in tako ustvarjajo možnosti za sitotisk na več različnih aplikacijah. V nekaterih zahodnih državah prodaja UV barv predstavlja kar 70 odstotkov prodaje vseh barv za sitotisk v industriji sitotiska. Industrija sitotiska je tako prepoznala določene prednosti uporabe teh barv, pri čemer je v proizvodnji najbolj očitna prednost prav ta, da te barve posredno vplivajo na hitrejšo proizvodnjo. Namreč, pred uporabo UV barv in luči za UV LED sušenje, so ogrevani transportni sušilniki predstavljali edino možnost za razmeroma hitro sušenje, preden se je barva posušila pred naslednjim sitotiskom. Omenjeni postopek pa je proizvodnji jemal dragoceni čas, zato se je sitotisk na izdelke in polizdelke precej zavlekel. Na drugi strani pa se UV barve zelo hitro posušijo, zato je sitotisk na izdelke hitrejši, posledično pa je hitrejša tudi proizvodnja. 

Kako delujejo UV barve za sitotisk?

UV barve se sušijo pri UV svetlobi. Barve za sitotisk so tako sestavljene iz trdnih monomerov in oligomerov, molekul in molekulskih kompleksov, ki določajo fizikalne lastnosti barve. Barvam pa so dodani tudi pigmenti in dodatki, ki povečujejo zmogljivost. UV barve vsebujejo tudi fotoiniciator, ki pri izpostavljanju UV svetlobi sprosti proste radikale, le-ti pa omogočajo vezavo oligomerov in monomerov, ki zato ustvarijo kakovostno barvno sliko. Pri sitotisku se barva nahaja na površini podlage, zato je idealna za tiskanje na gladke površine. UV barve so na voljo v določenih barvnih tonih, pri čemer lahko podjetja naročijo tudi storitev mešanja barv, kjer si izberejo želeno barvno nianso, ki jo nato lahko natisnejo na različno obarvane površine.

Barve za sitotisk

UV barve in njihova uporaba

UV barve se večinoma uporabljajo za tiskanje na gladke površine, kar zajema sitotisk na nalepke, ploščice z imeni, zgoščenke, kovine, posode in avtomobilske dele. Poleg tega pa je njihova uporaba razširjena tudi pri industrijskih aplikacijah in pri označevanju izdelkov. UV barve se največkrat delijo na UVP, UVE in UVN barve, kjer vsaka izmed njih vsebuje različne aditive, ki omogočajo, da se barva prilagodi različnim aplikacijam, kot je papir, karton, les, polikarbonat, PVC, SAN in drugo.

Okolju prijazne barve za sitotisk

UV barve med sušenjem ne oddajajo strupenih hlapov organskih spojin, kar predstavlja pomembno prednost pred ostalimi barvami na osnovi topil. Prav zato so UV barve za sitotisk okolju prijaznejše, prijaznejše pa so tudi do delavcev, ki z njimi upravljajo. Sitotisk, ki uporablja UV barve, izpolnjuje pogoje in sledi strogim predpisom o zmanjševanju emisij v okolje, ki jih narekuje vedno večje število držav. Poleg tega pa UV barve posredno zmanjšujejo tudi porabo energije, saj s hitrim sušenjem pod UV žarki proizvodnja oziroma podjetje porabi manj energije, kot če bi za sitotisk uporabljali barve s topili ali barve na vodni osnovi, katere pa pri sušenju zahtevajo uporabo velikih in energetsko potratnih transportnih sušilnikov. Energija, ki jo zahteva sitotisk z uporabo UV barv, se bo v prihodnosti še naprej zmanjševala, saj se bodo nove svetlobne tehnologije, kot so luči za UV LED sušenje, še bolj intenzivno uporabljale pri sušenju UV barv.

UV barve za sitotisk ustvarjajo bolj ostre odtise  

UV barve se, zaradi svojih specifičnih lastnosti, lahko tiskajo na fini mreži, kar omogoča doseganje izjemno finih grafičnih podrobnosti na aplikaciji. UV barve zatorej odlikuje tisk finega štiribarvnega dela, kjer sitotisk ustvarja bolj ostre odtise. Čeprav so UV barve nekoliko dražje od ostalih konvencionalnih barv, pa pri tem ustvarjajo nižjo porabo barve, saj za sitotisk ne zahtevajo dodatne uporabe topil. Prav tako ustvarjajo manj odpadkov, saj se ne sušijo na mreži, kot se na primer sušijo barve na vodni osnovi. Če se tudi v vašem podjetju odločate za prehod iz konvencionalnih barv na UV barve za sitotisk, tedaj lahko o ustrezni izbiri barv in opreme povprašate naše strokovnjake za sitotisk.