Kako učinkovito in osebno nagovoriti svoje stranke

Razvoj tehnologij omogoča podjetjem, da si zgradijo dobro bazo podatkov o svojih kupcih. S pomočjo nagradnih iger, spletnih anket, piškotkov in analiziranjem podatkov uporabnikov kartic zvestobe je mogoče izdelati precej natančne profile svojih strank. Namen tako zbranih podatkov je v prvi vrsti proučevanje nakupovalnih navad svojih strank in s tem prilagajanje svoj ponudbe. Takšne podatke pa je mogoče uporabiti tudi za personalizirano trženje, torej oglaševanje, ki je prilagojeno posameznemu kupcu. Namen personaliziranega oglaševanja je, da se kupcu ponudi samo tiste izdelke, ki bi ga najverjetneje zanimali glede na njegov profil (starost, spol, kraj bivanja, pretekli nakupi in poizvedovanja), hkrati pa ga ne nadlegovali s ponudbo izdelkov, ki ga ne zanimajo.

Prednosti osebnega nagovora strank

Cilj personaliziranega marketinga je grajenje odnosa med podjetjem in njegovimi kupci, ki temelji na zaupanju. Oglasna sporočila, ki so prirejena in osebno naslovljena, zbujajo vtis domačnosti in s tem povečujejo možnosti, da se tak odnos nadaljuje. Če vsebujejo še ponudbo izdelkov, za katere se kupci zares zanimajo, naenkrat niso več nadležna reklamna obvestila, temveč pomoč pri reševanju problemov. Koristi učinkovitega personaliziranega trženja pa nimajo zgolj kupci, temveč tudi podjetja, ki lažje dosežejo ciljno publiko z relevantnimi sporočili zanje in s tem za večkrat povečajo učinkovitost svojega oglaševanja.

Čemu se izogibati pri personaliziranem trženju

Personalizirano trženje je učinkovito orodje, s katerim pa je vseeno dobro pazljivo ravnati. Napačno uporabljeni podatki o kupcih imajo namreč nasproten učinek. Paziti je treba, da osebne podatke, kot so ime in priimek pravilno zapisujemo (ali izgovarjamo, če gre za prodajo po telefonu), in da ne ponujamo izdelkov, ki niso na voljo v trgovinah, ki so geografsko najbližje kupcu. Največjo napako naredijo podjetja s tem, da potencialne kupce prepogosto obveščajo o svoji ponudbi, kar postane nadležno, ter da jim pošiljajo obvestila, ki zanje sploh niso zanimiva, ker so zastarela. Da bi odpravili te napake, je potrebno baze podatkov redno ažurirati in potencialnim strankam ne pošiljati zgolj izdelkov, ki so bili zanje zanimivi v preteklosti.

Personalizirana tiskovina je primer zelo učinkovitega trženja

Digitalni tisk je revolucionaliziral celotno panogo tiskanje, saj ne potrebuje pripravo tiskarskih plošč. Potrebni so le digitalni podatki, zato so lahko naklade zelo majhne, a kljub temu relativno poceni. S tem je omogočeno tiskanje personaliziranih tiskovin, torej tiskovin, ki so osebno naslovljene in prilagojene posameznemu kupcu. Z digitalnim tiskom je mogoče hitro natisniti materiale za posamezne prireditve, kot tudi osebno prilagoditi kataloge, letake in promocijska pisma. Čeprav je personaliziran marketing najbolj prisoten na spletu, je osebno naslavljanje kupcev z dejanskim tiskanim materialom še vedno zelo učinkovito, saj zbuja pri njih občutek, da so nekaj posebnega, ker so prejeli tiskovino, ki je naslovljena neposredno nanje.

Digitalni tsikDigtialno tiskanje

Primeri personaliziranega trženja na spletu

Na spletu je personalizirano trženje še olajšano, saj lahko podjetja z uporabo piškotkov pridobivajo podatke o tem, kaj uporabnike njihovih spletnih strani zanima, kje se zadržujejo dlje časa in na kaj klikajo. Na podlagi tako pridobljenih podatkov se potem uporabniku začnejo v brskalniku ali na družbenih omrežjih pojavljati oglasna sporočila z izdelkom, za katerega se zanimajo. To je zgolj en primer uporabe personaliziranega trženja. Veliko bolj neposredno je pošiljanje osebno naslovljenih elektronskih sporočil in newsletter-jev, ki imajo vsebino prilagojeno glede na podatke, ki so zbrani o naslovniku. V zadnjem času pa se vse bolj uveljavlja še uporaba chatbot-ov ali virtualnih asistentov. Virtualni asistenti so v resnici zelo sofisticirani programi, ki simulirajo dejansko osebo in odgovarjajo na zastavljena vprašanja strank. So veliko cenejši od običajnih klicnih centrov, uporabnikom pa dajejo občutek, da se podjetje zavzema osebno zanje, ko jim poskušajo odgovoriti na zastavljena vprašanja.

Personalizirano trženje je definitvno smer, v katero se razvija ta panoga, pa naj gre za osebno naslovljene tiskovine ali elektronska sporočila. Pri tem je pomembno, da izkazanega zaupanja kupcev podjetja ne izkoriščajo zgolj v lastne potrebe, temveč poskušajo s svojo ponudbo kupcem tudi pomagati.