Pošlji povpraševanje

Nerazumljiv in površen prevod lahko podjetju povzroči veliko škode

Prevajanje je prenos informacije iz izvirnega jezika v ciljni jezik v pisni obliki. V času globalizacije si poslovnega sveta brez povezovanja s tujimi podjetji in navezovanja stikov s tujino sploh ne moremo več predstavljati. Prevajanje poslovne dokumentacije je tako postalo nujnost. Največkrat podjetja potrebujejo prevode pravnih dokumentov, na primer pogodb, finančnih poročil, potrdil in različnih certifikatov ter dokumentov, ki omogočajo nemoteno poslovanje v tujini. Za uspešno poslovanje podjetja prevajajo tudi svoja oglaševalska besedila, predstavitve in podobne dokumente.

Dobro prevedeno besedilo odraža strokovnost in poznavanje področja, o katerem besedilo govori. Prevajanje pa je proces – več zaporednih korakov v tem procesu zagotavlja, da končni prevod ustreza izvirniku in da je slovnično brezhiben. Cena dobrega prevoda zato nikoli ni previsoka – slabo, nerazumljivo in površno prevajanje lahko povzroči veliko škode, zato so kakovostni in strokovni prevodi za podjetja, ki poslujejo s tujino, dolgoročno nujni.

Priljubljeni Googlov prevajalnik ni najboljše orodje za prevajanje poslovnih,  strokovnih in tehničnih besedil. Pri prevodih besedil omenjeni prevajalnik dela slovnične, stilistične in druge napake, ter ni konsistenten. Prav tako ne nudi dodatnih pregledov ali lekture. Če potrebujete kvalitetno prevajanje besedila, pogodb, spričeval ali pravnih dokumentov, naj besedilo prevede strokovno usposobljen prevajalec, za tem pa naj prevod dodatno pregleda še lektor.

Prevajanje

Prevajanje poslovne dokumentacije

Prevajanje poslovne dokumentacije zahteva natančnost in preciznost, prevajalci pa morajo biti seznanjeni ne le z besedili, ki jih prevajajo, temveč morajo dobro poznati tudi standarde in sisteme ciljne kulture, saj se te med seboj precej razlikujejo. Tudi samo besedišče se lahko v različnih kulturah, kjer sicer govorijo isti jezik, razlikuje, denimo v britanski in ameriški angleščini.

Dober prevod poslovne dokumentacije vsebuje jezik pogodb, ki je standardiziran in formalen ter je v nasprotju s trženjskimi besedili tudi precej suhoparen. Besedila prevedene poslovne dokumentacije vsebujejo veliko strokovnih izrazov, ki se v dokumentih pojavijo večkrat, brezosebne glagolske oblike, posamostaljenja in druge slovnične posebnosti. Prav tako mora prevod poslovnega dokumenta natančno posnemati slog izvirnika.

Več o prevajanju besedila

Prevajanje strokovnih in tehničnih besedil

Strokovna in tehnična besedila najbolje prevedejo prevajalci, ki so hkrati tudi dobri poznavalci področja, o katerem govori izvirnik. Prevajalske agencije običajno sodelujejo z istimi prevajalci s specifičnimi znanji, saj tako ob rednem sodelovanju z naročnikom besedila prevaja stalna prevajalska ekipa, ter tako zagotavlja vedno enako kakovostne prevode s terminološko doslednostjo in enotnostjo. Prevedena besedila pri prevajalskih agencijah vselej pregledajo tudi lektorji, ki so naravni govorci jezika prevoda, da prevodi tudi v tujem jeziku zvenijo naravno in tekoče.

Večje prevajalske projekte pri prevajanju strokovnih ali tehničnih besedil pri prevajalskih agencijah običajno prevzame kar tim prevajalcev. Gre za besedila, ki obsegajo več kot 500 strani, pri čemer vodja tima koordinira, nadzira in usklajuje terminološko in vsebinsko ustreznost prevoda. S tem je zagotovljena konsistentnost prevedenega besedila in zato kakovostnejša in hitrejša storitev.

Prevajanje besedila


Prevajanje pogodb

Termin pogodba zajema več vrst pravnih dokumentov – od klasičnih pogodb (najemniške, kupoprodajne, darilne itd.), poročil podjetij, pooblastil, pritožb, sodnih aktov in podobnega.

Pri prevajanju pravnih besedil, predvsem pogodb, te ne dopuščajo dvoumnega ali nenatančnega prevajanja. Prevajanje pogodb naj podjetja zaupajo le visokokvalificiranim prevajalcem z dolgoletnimi izkušnjami na področju prevajanja pravnih aktov, saj ti ne le obvladajo pravne terminologije, temveč se spoznajo tudi na različne pravne sisteme po svetu. Vsebina izvirne pogodbe in prevoda morata biti pri prevajanju popolnoma identični. Pri poslovnem prevajanju pogodb pa mora med naročnikom in prevajalcem (skupino prevajalcev) obstajati velika mera zaupanja, saj je vsebina pravnih dokumentov pogostokrat občutljive narave in je z njo potrebno ravnati v duhu varovanja poslovnih skrivnosti. 

Več o prevajanju strokovnih besedil

0
 Advanced issues found