Prevod

Izraz prevod posredno izvira iz latinske besede translatio (njena korena sta trans in fero, oziroma supin latum, ki v dani zvezi pomenita nesti čez). Sodobni Romanski jeziki uporabljajo inačice angleške besede translation z istim latinskim korenom, oziroma črpajo iz besede traduco (voditi čez, prepeljati). Slovanski in večina germanskih jezikov sledjo tej shemi.

Prevajanje je postopek prenosa pomena, jezikovnih in kulturnih značilnosti iz izvirnega v želeni jezik. Med samim procesom ne sme priti do izgubljanja pomena besed, ki je v različnih kulturah drugače obarvan. Za prevajalca je ključno poznavanje kulturnih razlik med izvornim in ciljnim jezikom, saj le na podlagi njihovega upoštevanja lahko nastane razumljiv in ustrezen prevod. Vedo, ki se ukvarja s prevajanjem, imenujemo prevodoslovje, prevod besedila pa je lahko v pisni ali v govorni obliki. Kadar gre za besedilo v pisni obliki govorimo o pisnem prevajanju, če pa je besedilo v govorni obliki  govorimo o tolmačenju.

Prevod

Medicinski prevod

Na področju zdravja ne sme biti nikakršnih kompromisov. Prevodi medicinske dokumentacije, medicinskih izrazov in farmacevtskih besedil ne dovoljujejo napak, saj veljajo za eno najbolj reguliranih področij. Zahtevajo poglobljeno razumevanje vsebine, brezhibno poznavanje strokovne terminologije, doslednost, preciznost, nedvoumnost in popolno jasnost.

Prevajanje zdravniških izvidov je običajno potrebno v primeru, da zdravljenje poteka v več državah. Pacienti se lahko zdravijo v tujini ali pa želijo rezultate izvidov iz tujine predstaviti domačemu osebnemu zdravniku. Vsakdo, ki potrebuje prevod medicinske dokumentacije, se mora zavedati, da  je izbira zanesljive prevajalske agencije ali prevajalca, v izogib številnim nevšečnostim, ključna. Prevajalec mora med prevajanjem izpolnjevati vse predpise, vključno s tistimi, ki so specifični za posamezne države.

Tudi prevodi navodil za uporabo medicinskih pripomočkov morajo biti visokokakovostni in v celoti razumljivi zdravstvenemu osebju, da se bolnikom ali drugim uporabnikom zagotovi popolna varnost, brez možnosti za napake, ki bi ogrožale njihovo klinično stanje in zdravje. Hkrati pa se morajo skladati z zahtevami veljavne standardov in zakonodaje. Zavedamo se, da so od zdravnikov, farmacevtov in drugega medicinskega osebja lahko odvisna življenja. Tovrstno delo opravljajo le izkušeni prevajalci z ustrezno specializacijo.

Preberite več

Kakšen mora biti medicinski prevod

Prevajalec mora odlično poznati medicinsko terminologijo, saj je vsaka napaka na tem področju lahko usodna. Čeprav je medicinsko izrazoslovje v latinskem jeziku enotno po celem svetu, le poznavanje latinščine ne zadostuje, saj zdravniki izvidov pisanih v tujih jezikih ne razumejo nujno. Za medicinski prevod izbiramo strokovne prevajalce s primerno medicinsko izobrazbo, ki jih pred pričetkom dela obvezno testiramo, hkrati pa jih nenehno izobražujemo in obveščamo o novostih. Pozorno spremljamo in upoštevamo vse nacionalne in mednarodne posodobitve, ki jih predpisujejo: Evropska agencija za zdravila (EMA), Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP), Uprava ZDA za hrano in zdravila (FDA), Regulativna agencija Združenega kraljestva za zdravila in zdravstvo (MHRA), Japonsko ministrstvo za zdravje, delo in socialne zadeve in številni drugi.

Prevod

Prevajalci medicinske dokumentacije

Naši prevajalci imajo bogate izkušnje pri prevodih povzetkov glavnih značilnosti zdravil, navodil za uporabo, samoopisanih izidov, klinične in regulativne dokumentacije v zvezi s samoopisanimi izidi, kot so uradni zapisniki, standardni operativni postopki, pogodbe in dogovori, obrazci poročil o kliničnih preizkusih, delovni listi, zdravstveni obrazci ter evidence. Imamo tudi oddelek, specializiran posebej za prevode marketinških besedil s področja naravoslovja in medicine.

Pri AdriatIQi uporabljamo najnovejše prevajalske tehnologije, kot je pomnilnik prevodov, ki nam olajša zagotavljanje jezikovne konsistentnosti. Zlasti uporaben je za medicinske prevode s ponavljajočimi se deli besedila, ali pogosto prepisanimi stavki (npr. povzetki glavnih značilnosti zdravila, navodila za uporabo ipd.). Zagotavljamo medicinske prevode vrhunske kakovosti, v več kot 30 jezikih.

Preberite več

Osebni podatki in zaupnost

Ker medicinski prevodi pogosto vključujejo osebne podatke in zaupne informacije, smo pri AdriatIQi razvili stroge varnostne postopke. Z omejenim, dokumentiranim in arhiviranim dostopom do podatkov zagotavljamo popolno zaupnost. Vsi podatki so zaščiteni z geslom in shranjeni na našem zaščitenem spletnem strežniku.