Pošlji povpraševanje

Prevajalske agencije prevajajo v več kot 100 jezikov

Prevajalska agencija je podjetje, ki nudi prevajalske in druge jezikovne storitve, kot so prevajanje, tolmačenje in lektoriranje. V prevajalski agenciji so zaposleni strokovno usposobljeni prevajalci in tolmači, ki imajo s prevajanjem besedil dolgoletne izkušnje. Prevodi gradiv morajo biti opravljeni natančno in profesionalno, ob tem pa agencije za prevajanje uporabljajo najsodobnejša prevajalska orodja (računalniško podprto prevajanje ali orodja CAT), kar zmanjšuje stroške prevodov in skrajša čas izdelave prevoda.

Prevajalske agencije v Ljubljani prevajajo v več kot 100 jezikov in sodelujejo z več kot 500 preverjenimi in usposobljenimi zunanjimi sodelavci po vsem svetu. Prevajajo besedila, gradiva in dokumente vseh obsegov in z različnih področij. Hitrost prevajanja pri prevajalskih agencijah je odvisna predvsem od vrste, kakovosti in oblik besedila. Roki in načini prevajanja se določajo na podlagi potreb ter zahtev naročnika prevoda.

Prevajalska agencija

Trije koraki do ustreznega in kvalitetnega prevoda

Prvi korak – besedilo, gradivo ali dokumente prevajalska agencija od naročnika prejme prek elektronske ali navadne pošte, lahko pa ga naročnik v agencijo osebno dostavi. Najprej hitro in pregledno sestavijo ponudbo za prevod, saj se s pomočjo sodobne prevajalske programske opreme lahko opravi podrobna analiza besedila ali dokumentov.

Drugi korak – po potrdilu ponudbe s strani naročnika se besedilo, gradivo ali dokumente za prevod preda ustreznemu prevajalcu, ki ima glede na strokovno področje izvirnega besedila največ znanja in izkušenj. Ob prevajanju dobra prevajalska agencija vselej upošteva zahteve naročnika in zagotavlja, da bo delo opravljeno pravočasno. Prevedeno besedilo vselej pregleda tudi strokovno usposobljen lektor.

Tretji korak – prevedeno in lektorirano gradivo prevajalska agencija prek elektronske pošte vrne naročniku. Odobrena gradiva ali njihove dele pa prevajalska agencija hrani v obliki prevajalskih virov (terminoloških baz in prevajalskih spominov) za morebitno prihodnjo uporabo.

Okvirna slika cenika prevajalske agencije

Lektoriranje kot del prevajalske storitve

Poleg natančnega in strokovnega prevajanja prevajalske agencije nudijo tudi lektoriranje prevodov. Lektorji prevajalskih agencij so izkušeni in natančni, poskrbijo za kakovosten slog besedil in popravijo pravopisne in slovnične napake, zagotovijo pomensko ustreznost prevoda ter so dosledni pri uporabi terminologije. Agencije za prevajanje nudijo tudi samostojno storitev lektoriranja besedil. Besedila v formatu doc(x) omogočajo neposredno urejanje s sledenjem popravkov, tako lektor naročniku vrne verzijo besedila z vidnimi popravki in čistopis. Pri večini drugih formatov so možni le vidni lektorjevi popravki, ki pa jih mora naročnik sam vnesti v izvorni dokument.

Prevajalske agencije v storitev prevajanja vključujejo tako imenovan proofreading ali korekturo. Gre za natančen pregled ali večkratno pregledovanje besedila po zaključenem procesu prevajanja, za odkrivanje morebitnih napak pri črkovanju, postavljanju ločil in iskanju slovničnih napak. Lahko vključuje tudi elemente urejanja dokumenta (npr. naslovi, odstavki, ilustracije, barve), ustrezne velikosti besedila, postavitve, grafične podobe. Kljub uporabi moderne prevajalske programske opreme, je človeška korektura besedil po omenjenih procesih nepogrešljiva.

Prevajalska agencija Ljubljana

Cene prevajalskih agencij

Pri prevajanju besedil se hitro izkaže, da je najnižja cena prevoda pravzaprav daleč najvišja. Pri nastopu na tujem tržišču je nestrokovni jezikovni pristop za denimo podjetje lahko nemudoma usoden. Največkrat pride do napak, ko prevode preverjajo samooklicani strokovnjaki, ki niso materni govorci jezika, saj jim lahko zaradi nezadostnega poznavanja jezika napaka kaj hitro uide. Slab prevod pa lahko hitro povzroči veliko škode in izgubo časa ter energije, zato je nujno, da ga opravi preverjeno dobra prevajalska agencija, ki jo odlikujejo zanesljivost, strokovnost in zaupnost. S svojimi strokovnjaki za različna področja – prevajalci in lektorji, ter z računalniško podprtim prevajanjem agencija zagotovi enotno terminologijo, višjo kakovost in hitro pot do prevodov.

Ceneni, nestrokovni prevodi imajo lahko negativne posledice tudi za posameznika. Študija, ki jo je leta 2003 objavila ameriška pediatrična akademija, je pokazala, da imata v zdravstvu dva od treh napačnih prevodov klinične posledice. Napake pri prevajanju lahko vodijo v napačno razumevanje delovanja naprav in izdelkov, s čimer ne tvegamo zgolj napak v delovanju, marveč tudi trajne poškodbe ljudi.

Stalno sodelovanje naročnika s prevajalsko agencijo seveda prinaša količinske popuste ob naročilu večjega števila strani prevoda. Prav tako pogodbenim strankam agencije za prevajanje nudijo stalen popust na cene vse prevajalskih in lektorskih storitev.

Preberite si več o dobri prevajalski agenciji

0
 Advanced issues found