Pošlji povpraševanje

Prevajanje besedila zahteva strokoven pristop

Prevajanje besedila je proces prenosa pomena iz izvirnega jezika v ciljni jezik, hkrati pa se v drug jezik prenaša tudi jezikovna in kulturna dediščina. Pri tem procesu je pomembno, da besede ne izgubljajo svojega pomena, ki z različnimi kulturami pridobi različne nianse. Takšno delo od prevajalca zahteva poznavanje razlik med izvornim in ciljnim jezikom, saj le tako lahko naredi ustrezen in razumljiv prevod.

V AdriatIQi zagotavljamo prevode vseh vrst besedil za več kot 30 svetovnih jezikov in njihovih kombinacij, zlasti pa smo usmerjeni k prevajanju v jezike jadranske regije: slovenščino, italijanščino, hrvaščino, srbščino, bosanščino, albanščino in makedonščino. Tudi prevajanje stavkov največje zahtevnosti nam ne dela preglavic. Ker smo del enega največjih svetovnih prevajalskih podjetij, skupine Skrivanek, imamo neposreden dostop do najboljših prevajalcev in rojenih govorcev jezikov. Ponašamo se s dvajsetimi leti mednarodnih delovnih izkušenj, saj naše stranke in prevajalci prihajajo z vseh celin. Zaposlujemo le strokovnjake z univerzitetno diplomo iz jezikoslovja in/ali izkušnjami na različnih področjih prevajanja ter imamo zanje lasten sistem testiranja usposobljenosti.

Pri AdriatIQi nudimo prevajanje s številnih področij, kot so ekonomija, finance, medicina, farmacija, strojništvo, tehnologija, strojna in programska oprema, znanost, kmetijstvo, avtomobilizem, dokumenti Evropske unije, pravo, bančništvo, vladna in gospodarska besedila, oglaševanje, komunikacije, odnosi z javnostmi, logistika, gradbeništvo, itd. Poleg samega prevajanja pa opravljamo tudi urejanje oblike prevoda in pripravo prevoda za tisk.

Prevajanje besedila

Prevajanje v angleščino

Prevodi v angleščino so danes ena izmed bolj razširjenih oblik prevodov, saj gre pri angleškem jeziku za enega najbolj uporabljanih jezikov na svetu. Kakovostni prevodi v angleščino so lahko le rezultat dela izkušenih in strokovnih prevajalcev, ki tekoče obvladajo področja strokovnega izrazoslovja in pogovornih izrazov.

Angleški jezik spada v jezikovno družino indoevropskih, oziroma germanskih jezikov. Je jezik, ki ga govorijo v Veliki Britaniji in ZDA, uradni jezik Avstralije, Filipinov, Irske, Kanade, Kenije, Lesota, Liberije, Malte, Nigerije, Nove Zelandije, Pakistana, Katarja, Singapurja, Republike Južne Afrike, Tanzanije, Ugande, Zimbabveja in nekaterih ustanov Evropske unije. Njegove korenine naj bi segale v  škotsko gelščino in frizijščino, v njem pa najdemo tudi primesi nemščine in francoščine.

Naša baza vključuje več kot 100 strokovnjakov za angleški jezik. Prevode v angleški jezik, če je le mogoče, opravi rojeni govorec angleščine s prebivališčem v Veliki Britaniji, ZDA, Avstraliji ali kateri drugi angleško govoreči državi. Med našimi prevajalci so tudi sodni tolmači.

Preberite več

Prevajanje v nemščino

Tudi prevajanje v nemščino je danes precej razširjeno, saj je nemški jezik prav tako eden izmed zelo  razširjenih svetovnih jezikov. Marsikdo se pri svojem delu z njim srečuje vsakodnevno, a kakovostni prevodi v nemščino so lahko le rezultat dela izkušenih in strokovnih prevajalcev.

Nemški jezik spada v jezikovno družino indoevropskih, oziroma germanskih jezikov in velja za drugi oz. tretji najbolj razširjen jezik v Evropi, saj ga po nekaterih ocenah govori več kot četrtina evropskega prebivalstva. S slovničnega vidika spominja na nizozemščino, vendar z bistvenimi razlikami v izgovarjavi. Nemščina je uradni jezik Švice, Nemčije, Avstrije in eden od uradnih jezikov Evropske unije.

V AdriatIQi zaposlujemo več kot 40 strokovnjakov za nemški jezik. Prevode v nemščino, če je to mogoče, opravljajo rojeni govorci nemščine s prebivališčem v Nemčiji, Avstriji ali Švici. Med njimi so tudi sodni tolmači za nemški jezik.

Prevajanje v angleščino

Prevajanje v hrvaščino

Prevajalci Slovenije zaradi svojih poslovnih, turističnih in drugih povezav s sosednjo Hrvaško zelo pogosto potrebujemo tudi prevode v hrvaščino. Le-ti za doseg določene kvalitete zahtevajo posebej izurjene prevajalce, ki so formalno izobraženi v hrvaškem jeziku ali pa jim je hrvaščina materni jezik.

Hrvaški jezik spada v jezikovno skupino indoevropskih, oziroma slovanskih jezikov. Je južnoslovanski jezik, ki je tesno povezan z bosanščino in srbščino. Vendar pa, za razliko od srbščine, ki v pisani obliki uporablja tako cirilico kot latinico, pozna samo latinico. Od srbščine se razlikuje tudi v slovnici, jeziku in naglaševanju. Danes je hrvaščina uradni jezik Bosne in Hercegovine ter Hrvaške.

Pri nas je zaposlenih več kot 50 strokovnjakov za hrvaški jezik. Prevod, če je le mogoče, opravi rojeni govorec hrvaščine s prebivališčem na Hrvaškem. Nekateri od njih so tudi usposobljeni sodni tolmači.

Preberite več