Pošlji povpraševanje

Sodni prevodi so pravno enakovredni originalnim dokumentom

Pomen sodnih prevodov, imenovanih tudi pravni prevodi

Sodni prevod je uradni prevod dokumenta iz pravnih in drugih uradnih postopkov, ki ima identično veljavo kot njegov izvirnik. Uporabljate ga lahko na sodiščih in uradih v tujini. S kakovostnim sodnim prevodom si zagotovite potrebno pravno varnost, zato je pomembno, da v prevodu ni nobene pomanjkljivosti. Sodni tolmač, ki želi pripraviti ustrezen pravni uradni prevod dokumenta, mora imeti zelo široko znanje tako s področja prava kot tudi lingvistike.

Pravni prevodi v najkrajšem časuKomu zaupati pripravo sodno overjenega prevoda?

V Sloveniji lahko sodne prevode pripravlja samo sodni tolmač, ki ga je odobrilo Ministrstvo za pravosodje. Pred imenovanjem mora opraviti strokovni preizkus znanja, ki izpričuje njegovo primernost. Vsak sodni prevod je zvezan z originalnim dokumentom, vsebuje pa tudi tolmačevo izjavo, žig in podpis, ki zagotavljajo istovetnost uradnega prevoda z izvirnim dokumentom. Za pravilnost pravnega prevoda sodni tolmač kazensko odgovarja, saj bi morebitne napake lahko povzročile veliko osebno ali poslovno škodo. Pri pripravi sodno overjenih prevodov ima prevajalska agencija AdriatIQa iz Ljubljane dolgoletne izkušnje. Sodelujemo s priznanimi sodnimi tolmači, ki bodo za vas v kar najkrajšem času pripravili vrhunski pravni prevod, saj se zavedamo, da se pri uradnih postopkih velikokrat pojavi časovna stiska.

Naročilo sodno overjenega prevoda

Sodne prevode pripravljamo tako za fizične osebe (za dokumente kot so rojstni listi, oporoke, spričevala, izpisi iz matičnih knjig, cenitve,...) kot tudi pravne osebe (pogodbe, finančna poročila, zapisniki, pooblastila, sodbe,...). Za naročilo uradnega prevoda potrebujete originalni dokument ali njegovo kopijo, overjeno s strani notarja. Dokumente se prevaja iz slovenskega v tuj jezik, iz tujega jezika v slovenski jezik ali iz tujega jezika v tuj jezik. Tarifo za vrednotenje opravljenega dela določa Pravilnik o sodnih tolmačih. Pri prevajalski agenciji AdriatIQa lahko naročite vrhunske pravne uradne prevode v kar 30 svetovnih jezikov. Celoten seznam jezikov je objavljen na naši spletni strani.

AdriatIQa | Sodne prevode zaupajte izkušenim sodnim tolmačem - povezave na našo stran: