Pošlji povpraševanje

Sodni tolmač na zahtevo sodišča tolmači na narokih

Sodni tolmači so osebe, imenovane s strani Ministrstva za pravosodje RS, ki za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, na zahtevo sodišča, tolmačijo na narokih oziroma prevajajo listine. Sodno prevajanje namreč zahteva za to usposobljene prevajalce. Imenuje jih Ministrstvo za pravosodje po splošnem upravnem postopku, urejenem pravilniku o sodnih tolmačih, v skladu z Zakonom o sodiščih. Prevajalske agencije za prevajanje uradnih listin in overjanje sodnih prevodov zaposlujejo lastne sodne prevajalce ali pa se povezujejo z usposobljenimi zunanjimi sodelavci. Sodni prevod namreč lahko overi le zaprisežen sodni prevajalec.

Sodni prevodi so sestavljeni iz besedila v izvirniku in prevoda v ciljnem jeziku. Dokumenta sta povezana s trakom in opremljena z žigom sodnega prevajalca, ki zagotavlja, da se sodni prevod vsebinsko, zlogovno in terminološko v popolnosti ujema z originalom. Uradni prevajalec (sodni tolmač) k izvirniku in prevodu vedno priloži tudi svojo pisno izjavo o ustreznosti prevoda in podatke o tolmaču. Tako overjen sodni prevod velja za uradni dokument.

Sodne prevode običajno potrebujemo za urejanje pravnih razmerij. V različne jezike prevajamo osebne, pravne in poslovne listine in dokumente - spričevala, pooblastila, diplome, rojstne liste, poročne liste, delovna dovoljenja, registracije podjetij, finančna poročila, letna poročila, bilance stanja, izpise iz sodnih in poslovnih registrov, …

Sodni tolmač

Več o prevajanju sodnega postopka

Tolmačenje in sodno tolmačenje

Tolmačenje je ustno prevajanje. Tolmač izrečeno misel ali izraz prevede iz enega v drug jezik tako, da pri prevodu ohrani vse semantične elemente (ton, register), namen in vtis sporočila, ki ga je izrekel govorec. Lahko prevaja sočasno z govorcem (simultano tolmačenje) ali za govorcem tolmači po sklopih (konferenčno ali konsekutivno tolmačenje). Konsekutivno ali konferenčno tolmačenje se običajno uporablja na sestankih, konferencah in poslovnih srečanjih. Tolmač se nahaja neposredno ob govorcu in za njim tolmači po sklopih. Simultano tolmačenje je vrsta tolmačenja, pri katerem tolmač sedi v zvočno izolirani kabini ter govorca posluša s slušalkami, prek mikrofona pa z le nekaj sekundnim zamikom prenaša sporočilo le-tega v drug jezik. Če je prevod namenjen le eni ali dvema osebama v dvorani ali na sestanku, se najpogosteje uporablja šepetano tolmačenje, ko sedi tolmač poleg slušateljev in jim šepeta prevod.

Sodno tolmačenje je potrebno takrat, ko udeleženci v različnih postopkih uporabljajo jezik, ki ni uradni jezik sodišča. Sodni tolmač sodeluje pri prevajanju sodnih postopkov ali v procesih, ko je treba tolmačiti obravnave na sodiščih, naroke pri notarju, tudi postopke za javne službe. Na zahtevo državnega organa in pravne ali fizične osebe sme prevajati tudi v drugih uradnih postopkih. Poleg tega je zadolžen, da prevaja razne dokumente in uradne listine za potrebe sodišča, notarja in različne javne službe. Dokumenti v teh postopkih morajo biti obvezno sodno overjeni.

Povpraševanje po prevajanju sodnih tolmačev se je po vstopu Slovenije v EU zelo povečalo. Poleg strokovnega znanja in imenovanja za sodnega tolmača ministrstva za pravosodje, mora sodnega prevajalca odlikovati skrben odnos do zaupanja strank, z dokumenti mora ravnati previdno in zaupno, sodno overjene prevode pa izdelati hitro in brez dodatnih nepotrebnih administrativnih zapletov.

Sodni tolmači se morajo tudi strokovno izpopolnjevati in sproti seznanjati z novimi dognanji in metodami v stroki oziroma sodelovati na posvetovanjih in strokovnih izobraževanjih, ki jih organizira pristojni državni organ, pooblaščena organizacija, strokovno združenje ali druga strokovna institucija. Udeleževati se morajo strokovnih izobraževanj v obliki seminarjev, strokovnih srečanj, delavnic, posvetovanj in konferenc, sodni prevajalci pa se morajo seznanjati tudi s temeljnimi znanji s področja ustavne ureditve, organizacije in delovanja pravosodja, sodnih postopkov, pravil o dokazovanju, zakonskih določb o pravicah in dolžnostih sodnih tolmačev, novosti s področja prava in institucij Evropske unije ter druge teme, ki jih tolmači potrebujejo pri svojem delu.

Sodno tolmačenje

Več o sodnih prevajalcih

0
 Advanced issues found