Pošlji povpraševanje

S prenovo do dobre energetske učinkovitosti hiše

Pri starejših hišah lahko predstavlja ogrevanje prostorov in sanitarne vode največji strošek. Zaradi velike in nenehne porabe energentov za ogrevanje, ki niso poceni, je v interesu lastnikov, da izboljšajo energetsko učinkovitost hiše. To se najhitreje doseže s sanacijo fasade, zamenjavo dotrajanih oken in vrat ter nadgradnjo kurilnih naprav. Takšna obnova hiše je precejšen organizacijski, kot tudi finančni zalogaj, ki pa je nujen za znižanje porabe neobnovljivih energentov in ki posledično pripomore k varovanju okolja. Ni presenetljivo torej, da država spodbuja takšne sanacije z uvedbo energetskih izkaznic, kot tudi s podeljevanjem nepovratnih sredstev iz Eko sklada.

Zamenjava dotrajanih oken in vrat

Skozi okna se iz hiše v okolico izgubljajo največje količine toplotne energije, sploh če gre za stara okna, ki slabo tesnijo in imajo vgrajena navadna stekla. Zamenjava dotrajanih oken z novimi bi zato morala biti prva investicija v boljšo energetsko učinkovitost hiše. Na tržišču je pestra ponudba oken z dobrimi izolacijskimi stekli, ki nudijo neprimerno boljšo toplotno izolacijo od starih, dvoslojnih zasteklitev.

Zamenjava vhodnih vrat je prav tako nujna, saj so lahko ta šibki člen pri dobri toplotni zaščiti, sploh če gre za večja vrata. Nova, kvalitetna vhodna vrata pripomorejo k toplotni zaščiti hiše, a tudi varnosti pred vlomilci. Odločimo se lahko za dobra lesena vrata, če pa hočemo tudi pri vratih doseči najboljšo energetsko izolativnost, so aluminijasta vhodna vrata najboljša izbira. Ta hkrati nudijo še izjemo dobro zaščito pred vlomilci in so obenem modernega in elegantnega videza.

Vhodna vrata za hišo

Sanacija fasade, kleti in podstrešja

Fasada je poleg oken in vrat najbolj viden del hiše, zato se veliko lastnikov pri energetski sanaciji osredotoči prav nanjo. Dodatna izolacija se doseže z namestitvijo izolativnega sloja, največkrat se uporabijo izolativne plošče iz fasadnega stiroporja. Fasadni stiropor je lahek material, ki ne absorbira vode, zato ni podvržen gnitju ali razraščanju plesni. Poleg fasadnega stiroporja se za izolacijo uporablja še grafitni stiropor, ki ima boljše izolativne lastnosti od fasadnega stiroporja, ter mineralna volna, ki poleg dobrih izolativnih lastnosti nudi še dobro zvočno in protipožarno zaščito. Na izolativnost zgradbe pa poleg izbire materiala vpliva še njegova debelina: debelejša kot je izolativna plast, boljša je zaščita. Smiselno je torej, da je zaščitni sloj debel vsaj petnajst centimetrov.

Kvalitetna sanacija fasade ponavadi zniža stroške ogrevanja za dobro tretjino, če pa hkrati toplotno zaščitimo še kletne prostore in podstrešje, oziroma streho, lahko pri ogrevanju privarčujemo še dodatnih trideset odstotkov. Večina lastnikov se najprej osredotoči na sanacijo fasade, ker je tudi najbolj vidna sprememba pri obnovi hiše, a če hočemo zares dobro zaščito celotnega ovoja hiše, na podstreho in klet ne smemo pozabiti.

Nadgradnja ali zamenjava kurilnih naprav

S povečano toplotno izolacijo stroške ogrevanja zares drastično znižamo, še večje in trajnejše spremembe pa dosežemo z nadgradnjo oziroma zamenjavo kurilnih naprav. Stari sistemi za ogrevanje uporabljajo fosilna goriva, ki so neobnovljiv vir energije in pri svojem izgorevanju z onesnaževanjem dodatno obremenjujejo okolje. Do okolja (pa tudi do denarnice) prijaznejši način ogrevanja je uporaba obnovljivih virov, kar dosežemo z vgradnjo toplotne črpalke. Toplotne črpalke izkoriščajo toploto, ki je v zraku, zemlji ali podtalnici, in jo s pomočjo posebnega hladilnega plina pretvorijo v toploto, s katero se potem ogrevajo prostori in sanitarna voda. Pri svojem delovanju so zelo učinkovite, saj porabijo minimalno količino elektrike. Z njimi je mogoče nadgraditi že obstoječi sistem ogrevanja, tako da je poseg v objekt minimalen, učinki pa zelo opazni.

Z opisanimi metodami obnovitve izolacijskega ovoja hiše – s sanacijo fasade, vgradnjo kvalitetnih vhodnih vrat in oken, kot tudi z nadgradnjo kurilnih naprav – se neprimerno izboljšajo izolativne lastnosti hiše, kar pripomore k manjši porabi energentov. Tako privarčujemo pri stroških ogrevanja, pripomoremo k boljši kvaliteti bivanja in za povrh še varujemo okolje.