Atrijske hiše po tipskih načrtih imajo funkcionalno razporeditev prostorov


Atrijske hiše, ki jih nudimo v našem podjetju so lahko montažne ali zidane. Za oba načina gradnje vam ponudimo tipski načrt ali pa vam izdelamo načrt po vaših željah. Če se odločite za atrijsko stavbo zgrajeno po tipskem načrtu, boste prihranili kar nekaj denarja, ki bi ga drugače porabili za izdelavo načrta. Tudi sama gradnja se lahko začne odvijati prej, glede na to, da je načrt že izdelan. Če bi pa rajši imeli unikatno hišo po vaših željah, je pa potrebno nekaj časa, da se načrt izdela. Pri izdelavi načrta sodeluje več ljudi, ki so strokovnjaki na svojem področju. Arhitekt izdela načrt na podlagi lokacijske informacije, pri tem pa tudi upošteva vaše želje glede oblike in velikosti atrijske stavbe. Načrt za vse napeljave izdela projektant. Izračun gradbene tehnike naredi strojni inženir. Ko so vsi načrti za atrijsko hišo izdelani, se vložijo na pristojne institucije, ki jih odobrijo ali zavrnejo. Po odobrenih načrtih, se lahko gradnja atrijske hiše začne. Montažne atrijske stavbe po tipskih načrtih so zgrajene v zelo kratkem času.

Atrijske hiše


Gradnja atrijske hiše po tipskih načrtih ali pa vaših načrtih poteka v več gradbenih fazah

Atrijske montažne hiše so zgrajene hitro, tako da so na vselitev pripravljene v zelo kratkem času. Pred postavitvijo atrijske montažne stavbe je potrebno poskrbeti za pripravo terena in izdelavo betonske temeljne plošče. V primeru, da so v načrtu kletni prostori, jih je potrebno v tej fazi tudi zgraditi. Ko so osnovna dela zaključena, se lahko začne graditi po tipskih načrtih ali vaših načrtih, montažna atrijska hiša. Atrijska hiša je cenovno ugodnejša od etažnih hiš, saj ni stroškov, ki bi bili povezani z notranjim stopniščem, z vertikalnim razvejanjem raznih napeljav in podobno. Atrijske montažne stavbe imajo pred klasičnimi zidanimi stavbami veliko prednosti. So cenovno ugodnejše, dokončane in pripravljene za vselitev so v zelo kratkem času, so protipotresno zelo varne. Odločitev za atrijsko ali mansardno hišo je stvar posameznika. Mi vam predstavimo vse prednosti in slabosti obeh tipov hiš, na koncu se pa vi odločite kateri tip najbolj ustreza vašim željam in potrebam. Izberete lahko med tipsko atrijsko hišo ali pa unikatno po vaših načrtih.

IZBERETE LAHKO TUDI PRITLIČNO HIŠO


Atrijske hiše na ključ po tipskih načrtih so v zelo kratkem času pripravljene za vselitev

Atrijske montažne hiše na ključ vam izdelamo do določene gradbene faze. To pomeni, da morate po zaključenih gradbenih delih samo še namestiti pohištvo in vaša nova atrijska hiša na ključ je pripravljena za vselitev. Gradnja atrijskih stavb na ključ je cenovno ugodna, ker ima celoten proces gradnje pod nadzorom eno podjetje. Običajno ima to podjetje zaposlene ljudi, ki opravijo vsa potrebna dela in jim zato ni potrebno najemati zunanjih izvajalcev. Tudi za stranko je način gradnje na ključ manj stresen, saj se o vseh podrobnostih med gradnjo atrijske hiše dogovarja samo z enim podjetjem. Če atrijsko stavbo gradijo različna podjetja oziroma izvajalci, je potrebno komunicirati z vsemi, kar je časovno zelo zamudno. Prednost gradnje na ključ je tudi, da je cena gradnje vnaprej znana. Način gradnje na ključ je najprimernejši za ljudi, ki se nimajo časa ukvarjati z gradnjo njihove hiše. Za vse podrobnosti med gradnjo atrijske hiše se dogovarjajo z eno osebo, ni jim potrebno samim fizično nadzirati gradnje.

OKVIRNI STROŠKI GRADNJE HIŠE


Za gradnjo atrijskih hiš po tipskih načrtih priporočamo uporabo kvalitetnih materialov

Načrti atrijska ali mansardna hišaAtrijske montažne hiše so čedalje bolj priljubljen tip hiš. Za gradnjo lahko uporabimo cenovno ugodne materiale, ki sicer zmanjšajo začetno investicijo, zvišajo pa dolgoročne energetske stroške. Uporaba cenovno ugodnih materialov ni vedno dobra investicija, saj takšni materiali nimajo dolge življenjsko dobe, niti nimajo zelo dobrih lastnosti. Veliko bolj je za gradnjo atrijskih hiš priporočljiva uporaba kvalitetnih gradbenih materialov, ki jamčijo za dolgo življenjsko dobo in imajo najboljše lastnosti. Na ta način se vzdrževalni stroški atrijske hiše zelo zmanjšajo. Cenovno ugoden material za toplotno izolacijo sigurno optimalno ne ščiti atrijske hiše pred toplotnimi izgubami tako kot jo ščitijo kakovostni materiali. Dolgoročno gledano je velika toplotna izguba ogromen strošek.