Fotovoltaika za vikend - fotovoltaični moduli in cena m2 v Sloveniji

Fotovoltaika za vikend je v Sloveniji čedalje pogostejša, saj fotovoltaika za vikend lahko pomeni samooskrbno električno omrežje, tudi na mestih, kjer ni mogoč priklop na električno omrežje zaradi oddaljenosti vikenda.

cena fotovoltaike na m2 v Sloveniji


Fotovoltaika za vikend s pomočjo modulov proizvaja električno energijo v času, ko sončna svetloba osvetljuje fotovoltaične module. Neporabljena energija, ki pridobljena s fotovoltaiko se hrani za nočni čas in oblačne dni večinoma v polnilnih svinčenih akumulatorjih ali tudi Li-ion baterijah, vendar je njihova cena visoka.


Fotovoltaika za vikende po Sloveniji je lahko nameščena kot mini otočna elektrarna za vikende - predvsem za vikende, koče in počitniške hiše v oddaljenih krajih po Sloveniji, lahko pa je elektrarna za vikend oz drugega objekta v Sloveniji priklopljena v elektro omrežje, v katero oddaja presežek električne energije oz po potrebi črpa električno energijo.

Kaj je fotovoltaika in kakšna je cena fotovoltaike v Sloveniji?

Fotovoltaika na vikendih, počitniških hišicah in domovih v Sloveniji je pogostejša izbira od solarnih modulov za vikende in ostale objekte v Sloveniji. Moduli fotovoltaike so podobni solarnim, vendar pa delujejo drugače. To je proces, ko moduli pretvarjajo sončno svetlobo direktno v električno energijo na način, da v modulu sončna svetloba odstrani elektrone iz svojih gostiteljskih atomov - silicija. Toda kaj sploh je fotovoltaika? Drobne pakete svetlobne energije - fotone- ujamejo elektroni, kateri prejmejo dovolj energije, da se osamosvojijo od gostiteljskega atoma. V bližini zgornje površine celice fotovoltaičnega modula se nahaja 'enosmerna membrana', katera pomeni pn-spoj fosforja in silicija. Ko prosti elektron doseže pn-spoj, povzroči negativno napetost na površini in pozivno napetost na spodnji površini modula. Obe površini, povezani skupaj z zunanjim vezjem omogočata pridobivanje električne energije iz celice fotovoltaičnega modula za vikend. Cena investicije v fotovoltaiko za vikend je odvisna od proizvajalcev materiala za postavitev fotovoltaične elektrarne na vikendu ter ponudnika fotovoltaične elektrarne na ključ za vikend.

KAJ JE FOTOVOLTAIKA IN VSE O IZGRADNJI SONČNE ELEKTRARNE

Otočna fotovoltaična elektrarna na vikendih v Sloveniji

V Sloveniji imamo veliko izbiro fotovoltaičnih modulov, razsmernikov, konstrukcije in solarnih DC kablov, ki so primerni za postavitev fotovoltaične elektrarne za vikende. Skupni evropski trg, nam omogoča izbiro kvalitetnih modulov za vikende različnih slovenskih in tujih proizvajalcev. Najpogostejša velikost modula je približno 1,65 m x 0,99 m , kar pomeni, da potrebujemo za 1 kW instalirane moči med 5,7 m2 in 6,4 m2 površine na vikendu. V našem podjetju SOL NAVITAS, sončna energija d.o.o. imamo odlično ponudbo Mini, Midi in Maksi otočnih fotovoltaičnih elektrarn za vikende, katere sestavljajo 1, 2 oz 3 polikristalni moduli, regulator polnjenja, razsmernik ter 2, 4 oz 6 akumulatorjev ter omogočajo skupno priključitev 300, 500 oz 1000 W porabnikov električne energije na vikendu. Poleg ugodne cene fotovoltaike na m2 postavitve otočne fotovoltaične elektrarne na vikendu, nudimo tudi svetovanje in projektiranje fotovoltaične elektrarne za vse vrste objektov za samooskrbo z električno energijo - net-metering.

Kaj pomeni povprečna poraba in kakšno je sončno obsevanje v Sloveniji

Kaj je povprečna poraba? Slovenska hiša porabi od 4000 do 5000 kWh električne energije. Glede na ugodno sončno obsevanje v Sloveniji, katero je med 1000 in 1200 kWh na m2, bi za povprečno porabo zadostovala fotovoltaična elektrarna od 4 do 5 kWp, kar predstavlja približno 30 m2 površine.

moduli fotovoltaike za vikend

Povprečna poraba električne energije na vikendih in počitniških hišah v Sloveniji predstavlja od 10 do 25% povprečne porabe slovenskih gospodinjstev. Kaj to pomeni? To pomeni, da vikendom z največ porabe zadostuje že elektrarna velikosti 1kWp z 7 m2 površine na vikendu za postavitev elektrarne.

Fotovoltaika s priklopom na omrežje in otočna elektrarna na vikendu

Ker sončna elektrarna proizvaja električno energijo le podnevi in bistveno več poleti, kot v zimskem času je izredno priporočljiva fotovoltaika s priklopom na elektro omrežje tudi na vikendih in drugih objektih, če so v dosegu električnega omrežja.

Poleg tega, da je cena akumulatorjev za otočne fotovoltaične elektrarne za vikende v Sloveniji dokaj visoka, lahko s priklopom na omrežje v zimskih časih dobivamo električno energijo iz omrežja, v poletnih časih pa lahko višek električne energije prodajamo v omrežje.