NET METERING ALI SAMOOSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO V SLOVENIJI V PRAKSI

Net meteringNet metering ali samooskrba z električno energijo je vse bolj priljubljen trend tako v tujini kot v Sloveniji. V praksi to pomeni, da si s postavitvijo sončne elektrarne bistveno zmanjšate račun za elektriko, hkrati pa poskrbite za čisto, okolju prijazno energijo. Net metering v praksi deluje na osnovi števca električne energije, ki deluje v dve smeri. Električna energija se podnevi oddaja v omrežje, ponoči pa porablja električno energijo iz omrežja. Net metering v Sloveniji poteka na letni ravni. To v praksi pomeni, da boste, če se boste samo oskrbovali z električno energijo, dobili le eno položnico za električno energijo, na kateri bo upoštevana razlika med porabljeno in proizvedeno električno energijo. Glede na trenutno stanje in cene, naj bi se investicija v net metering povrnila v približno desetih letih. V podjetju Sol navis vam nudimo postavitev sončnih elektrarn za net metering po celi Sloveniji. Odločite se lahko za postavitev na ključ. V takem primeru uredimo vso dokumentacijo, ki je potrebna po zadnji uredbi Republike Slovenije o samooskrbi z električno energijo, s katero se gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem omogoči samooskrba z elektriko iz obnovljivih virov na podlagi net meteringa. Če pa želite, vam lahko dobavimo samo material.

CENA SONČNE ELEKTRARNE ZA SAMOOSKRBO ALI NET METERING IN DRŽAVNA UREDBA

Sončno elektrarno za samooskrbo ali net metering lahko v Sloveniji postavi gospodinjski ali poslovni odjemalec, vendar mora biti lastnih merilnega mesta v stavbi, ki se samo oskrbuje z električno energijo. Uredba, ki je bila sprejeta v Sloveniji, omogoča, da se gospodinjski in mali odjemalci samo oskrbujejo z električno energijo iz obnovljivih virov energije na podlagi net meteringa. Net metering v praksi pravzaprav pomeni, da se bo pri obračunu električne energije ob zaključku leta upoštevala razlika med dovedeno in odvedeno električno energijo. Sončno elektrarno lahko postavite na streho ali na fasado. V ostalih primerih pa je potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja, kar ceno sončne elektrarne precej dvigne.

Net metering cena

PREBERITE SI O DELOVANJU SONČNE ELEKTRARNE