Net metering v Sloveniji ali samooskrba s sončno energijo


izračun net meteringaNet metering v Sloveniji
zmeraj bolj zavzema svoje pravično mesto. Pomeni neto meritev in obračun električne energije kot alternativa sedanjemu sistemu podpor proizvajalcem električne energije iz malih sončnih elektrarn. Z net meteringom v Sloveniji lahko oskrbujemo gospodinjstva in podjetja po sistemu samooskrbe z električno energijo, razbremenimo podporno shemo in hkrati na stanovanjskih objektih omogočimo nove, majhne sončne elektrarne. Net metering sončna elektrarna deluje na osnovi v obe smeri vrtečega se števca električne energije. Podnevi, ko proizvede več energije, kot jo porabi, viške oddaja v omrežje, s čimer znižuje prejeto količino električne energije, ponoči pa energijo jemlje iz električnega omrežja.

Net metering v Sloveniji ne koristi le posameznim gospodinjstvom, temveč tudi elektrodistributerjem. Ti elektriko delijo med stanovanjske objekte oz. sončne elektrarne, ki delujejo na osnovi net meteringa. Izračun prejete in porabljene energije se uravna: podnevi v času največje porabe energije ti objekti iz omrežja ne porabljajo nič električne energije (jo celo dovajajo), ponoči pa ostaja poraba objektov z malimi sončnimi elektrarnami nespremenjena, razbremeni se pa tudi omrežje, ker električne energije ni potrebno dobavljati na daleč, temveč se porabi v bližini nastanka.


Net metering izračun porabe pokaže še eno pozitivno lastnost - tisti, ki se odločijo za samooskrbo z električno energijo, tudi prihranijo, saj v času najdražje elektrike (podnevi) prejemajo elektriko po nočni tarifi.


Net metering v Sloveniji in po svetu


Net metering v Sloveniji in v svetu ni novost. Izvira iz Združenih držav, kjer so majhne vetrne turbine ali solarne elektrarne priklopili na električno omrežje, uporabniki pa so želeli električno energijo porabljati tudi ob kasnejšem času, ne le takrat, ko je bila proizvedena. Prvo uredbo net meteringa je izdala Minnesota že leta 1983, sledile so ji pa tudi ostale ameriške države. Net metering se je v Sloveniji in Evropi razširjal in uveljavljal počasneje, predvsem zaradi zmede glede davkov, a se je sčasoma spremenilo tudi to. Pri nas je net metering Slovenija uradno sprejela leta 2015 z uredbo, ki je začela veljati leta 2016 ter dovoljuje priklop sončne elektrarne skupne nazivne moči do 11 kW.


Net metering izračun in Sol Navitas


Net metering izračun energije upošteva celotno koledarsko leto, saj je količina električne energije, ki jo proizvedemo v sončnih elektrarnah, v poletnih mesecih večja kot pozimi. V podjetju Sol Navitas gradimo sončne elektrarne in izgrajujemo celotne sisteme fotovoltaike v Sloveniji. Če želite najti ponudnika storitev, ki bo izboljšal vaš donos na vložena sredstva, zmanjšal tveganja in vam zagotovil efektivno delovanje vseh 30 let, ste na pravem mestu. Z veseljem vam pripravimo tudi net metering izračun interne stopnje donosa investicije. Kontaktirajte nas!

Več o obnovljivih virih energije:www.vsi.si/sol-navitas/obnovljivi-viri-energije

ZAKAJ IZBRATI SONČNE ELEKTRARNE

IZGRADNJA SONČNIH ELEKTRARN

net metering Slovenija