fotovoltaika v sloveniji

Fotovoltaika v Sloveniji vedno bolj priljubljena

V Sloveniji je fotovoltaika ena redkih panog, ki je tudi v kriznih časih v vzponu in ustvarja nova delovna mesta. Večino sončnih elektrarn smo pri nas sicer postavili od leta 2010 do 2013. Z vidika ekologije velja fotovoltaična elektrarna za čisto in okolju prijazno, saj ne povzroča nobenih emisij toplogrednih in drugih plinov. Sončna energija je, po vodni in vetrni energiji, tretji najpomembnejši vir obnovljive energije glede na zmogljivosti. Več kot 100 držav po svetu uporablja sončno energijo. Fotovoltaika je lahko nameščena na zemlji ali pa vgrajena na streho ali stene stavbe.


V sončni elektrarni se elektromagnetno valovanje Sonca pretvarja v enosmerni električni tok in napetost. Proces pretvorbe je popolnoma neslišen, varen, zanesljiv in okolju prijazen, poteka pa tudi ob difuzni sončni svetlobi. Fotovoltaika oziroma fotonapetostni sistemi lahko delujejo vrsto let in potrebujejo malo vzdrževanja ali posredovanja po njihovi začetni namestitvi, tako da so po začetnih investicijskih stroških, obratovalni stroški fotovoltaične elektrarne zelo nizki v primerjavi z obstoječimi tehnologijami za pridobivanje električne energije.

Fotovoltaična elektrarna - naložba v prihodnost

Fotovoltaična elektrarna je sestavljena iz dveh sklopov osnovnih elementov. Prvega predstavljajo fotonapetostni moduli, ki so srce vsake fotovoltaične elektrarne in imajo vlogo pretvarjanja elektromagnetnega valovanja sonca v enosmerni električni tok in napetost. Drugi sklop so elektroenergetski elementi, ki služijo uporabi proizvedene električne energije za posamezne namene. Mednje spadajo: razsmerniki, nosilna konstrukcija, priključni kabli, DC in AC spojišča, regulatorji, akumulatorji, stikalne in zaščitne naprave ter ostali inštalacijski material.

fotovoltaična elektrarna za lastno uporabo


Osnovni pogoj za postavitev fotovoltaike za lastno uporabo je osončena površina, na katero ne pada senca. Je pa mogoče veliko izzivov glede orientacije objekta, njegove lege in naklona strehe, mogoče rešiti z nosilci za module.

Fotovoltaika za lastno uporabo - za vikend, počitniško prikolico, morsko plovilo

V podjetju Sol Navitas so na voljo seti za mini sončne elektrarne, ki so namenjeni proizvodnji električne energije za lastne potrebe. Seti za mini fotovoltaično elektrarno se uporabljajo tam, kjer ni možnosti priklopa na javno električno omrežje. Vse bolj opazna je uporaba fotovoltaike na vikendih.

VSE Z NAMENOM SAMOOSKRBE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO