Solarne elektrarne za učinkovito porabo solarne energije

Solarne elektrarne - primerna površina za postavitev, ki bo maksimalno izkoriščala solarno energijo

Solarne elektrarne oz. sončne elektrarne so investicija v neminljivo solarno energijo, ki je ne boste obžalovali. Solarna energija ali sončna energija je energija prihodnosti. Solarna energija je skupni izraz za različne postopke in načine pridobivanja energije iz sončne svetlobe. Solarna energija se že stoletja izrablja, v zadnji desetletjih pa je zanimanje za obnovljive vire energije in predvsem solarno energijo še posebej naraslo. Solarna energija prihaja na zemljo kot solarno elektromagnetno sevanje. Da bi solarne elektrarne delovale učinkovito, je pomembna primerna izbira lokacije solarne elektrarne. Pri izbiri lokacije za solarne elektrarne smo pozorni na usmeritev strehe ali zemljišča, osončenost področja in solarne značilnosti razpoložljive površine. Za uspešno delovanje solarne elektrarne so poleg lokacije pomembni tudi primerni solarni moduli in razsmerniki.

Solarna električna energija - okolju prijazna energija

Solarna električna energija pridobiva na vrednosti predvsem zaradi dejstva, da ne povzroča COâ‚‚ emisij. Solarna elektrarna je z izrabo solarne energije okolju prijazna in predstavlja učinkovito rabo energije prihodnosti. Če želite tudi v živeti v harmoniji z okoljem in izkoriščati njegove danosti brez onesnaževanja, vam pri podjetji Sol navitas priporočamo vgradnjo solarne elektrarne in uporabo solarne električne energije. Solarna elektrarna se od termo ali hidro elektrarne razlikuje tudi v tem, da imate lahko svojo lastno solarno elektrarno in s tem solarno električno energijo, tako pa niste več odvisni od znanih ponudnikov električne energije. Na dolgi rok vam solarne elektrarne prinesejo prihranek v denarju in prihranek v škodi, ki jo pridobivanje klasične električne energije povzroči okolju.

Solarni moduli in druge komponente solarne elektrarne

Solarni moduli ali fotovoltaični paneli s sončnimi celicami so osnovni in nadražji del solarne elektrarne. Solarni moduli tako predstavljajo preko 50 % cene postavitve solarne elektrarne po sistemu na ključ. Trenutno je na svetu nekaj sto različnih proizvajalcev solarnih modulov. Izbira pravih solarnih modulov za vašo solarno elektrarno je zato lahko težka. Na trgu so tri vrste solarnih modulov oziroma celic:

  • multikristalni silicijevi solarni moduli,
  • monokristalni silicijevi solarni moduli,
  • tankoplastni solarni moduli.

Obstajajo še kombinirani solarni moduli, kot so HIT ali EFG tehnologija, kjer gre za kombinacijo monokristalnih solarnih modulov in tankoplastnih solarnih modulov. Najpomembnejša lastnost solarnih modulov za solarno elektrarno je njihova učinkovitost, saj le-ta posledično predstavlja tudi učinkovitost solarne elektrarne. Pri solarnih modulih se osredotočite na njihove značilnosti in ne na ceno. Pomembna je končna skupna cena solarne elektrarne.

Sol Navitas | Solarne elektrarne, solarna električna energija, solarni moduli - povezave do naše spletne strani: