Obnovljivi, alternativni viri za pridobivanje električne energije v Sloveniji

Obnovljivi, alternativni viri energije v Sloveniji so vsi viri za pridobivanje energije, ki tvorijo električno energijo iz stalnih naravnih procesov.

En izmed glavnih alternativnih virov energije, za pridobivanje električne energije, je prav gotovo sončna energija, ki izvira iz sprotnega sončnega sevanja. Glavna prednost, ki jo imajo t.i. alternativni viri energije je ta, da svojo energijo črpajo iz hitro obnovljivih virov energije.

Prav nasproten pa je proces pri fosilnih virih energije, kjer lahko v kratkem času porabimo energijo, ki se je shranjevala milijone let. Naložbe v obnovljive vire energije bodo zaradi finančnih spodbud EU v prihodnosti še bolj zanimive.

Obnovljivi viri energije so v Sloveniji podprti tudi s strani vlade.

Najbolj prepoznani alternativni viri energije so:

obnovljivi, alternativni viri za pridobivanje elktrične energije

Pridobivanje električne energije  s pomočjo alternativnih virov v Sloveniji

Pridobivanje električne energije na okolju prijazen način vam nudijo le obnovljivi viri energije. Sončna elektrarna kot alternativni vir električne energije ne povzroča emisij CO2‚ in posledično ne povzroča škode s toplogrednimi plini, ki jih povzročajo fosilni viri energije. Za pridobivanje električne energije, na okolju prijazen način, lahko izkoristimo alternativne energije: sončnega sevanja, vetra ali vodnega toka. Obnovljivi viri energije v Slovenji so na voljo, potrebno jih je le začeti pametno uporabljati.

Obnovljivi oz. alternativni viri energije v Sloveniji

Če želimo ohraniti okolje, bi morala biti povečava uporabe alternativnih načinov pidelave elktrične enrgije, priporiteta, saj ima številne prednosti pred konvencionalnimi viri energije. Alternativni viri energije s svojo uporabo zmanjšujejo uvozno odvisnost Slovenije od klasičnih virov energije, hkrati povečujejo vrednost zalog virov energije, energetsko učinkovito rabo in omogočajo ustvarjanje novih delovnih mest. Slovenija je po deležu izkoristka obnovljivih alternativnih virov energije na repu držav EU. Glavne težave pa ne predstavljajo obnovljivi viri energije v Sloveniji, ampak umeščanje tehnologije obnovljivih virov energije v prostor. Ne smemo pozabiti, da so obnovljivi viri energije, viri energije prihodnosti. K čistejšemu okolju in večji porabi alternativnih virov energije lahko prispevate tudi vi s sončno elektrarno podjetja Sol Navitas.