Obnovljivi viri energije in pridobivanje električne energije ter alternativni viri energije v Sloveniji

Obnovljivi viri energije – vrste in pomen za pridobivanje električne energije

Obnovljivi viri energije ali alternativni viri energije v Sloveniji so vsi viri za pridobivanje energije, ki se zajemajo iz stalnih naravnih procesov. Obnovljivi viri energije za pridobivanje električne energije oziroma alternativni viri energije so:

  • pridobivanje električne energije iz sončnega sevanja – alternativna energija sončne energije,
  • pridobivanje električne energije iz vetra, alternativna energija vetra
  • pridobivanje električne energije iz vodnega toka, alternativna energija vode
  • pridobivanje električne energije iz biomase,
  • pridobivanje električne energije s pomočjo geotermalne energije.

 

Glavni alternativni viri energije za pridobivanje električne energije, ali obnovljivi viri energije so alternativni viri energije sonca, ki izvirajo iz sprotnega sončnega sevanja. Glavna prednost, ki jo imajo alternativni viri energije je ta, da zajemanje obnovljivih virov energije ne izčrpa samih virov energije. Prav nasproten pa je proces pri fosilnih virih energije, kjer lahko v kratkem času porabimo energijo, ki se je shranjevala milijone let. Naložbe v obnovljive vire energije bodo zaradi finančnih spodbud EU v prihodnosti še bolj zanimive. Obnovljivi viri energije v Sloveniji so podprti tudi s strani vlade.

 

Pridobivanje električne energije v Sloveniji, alternativni viri energije v Sloveniji

Pridobivanje električne energije na okolju prijazen način vam lahko nudijo tudi obnovljivi viri energije v Sloveniji. Sončna elektrarna kot vodilni alternativni vir električne energije ne povzroča emisij CO₂ in posledično ne povzroča škode zaradi delovanja toplogrednih plinov, ki jih povzročijo fosilni viri energije. Pridobivanje električne energije na okolju prijazen način se tako lahko izvaja z izkoriščanjem alternativne energije sončnega sevanja, vetra ali alternativne energije vodnega toka. Obnovljivi viri energije v Slovenji so na voljo, potrebno jih je le začeti pametno uporabljati.

 

Obnovljivi viri ali alternativni viri energije v Sloveniji

Obnovljivi viri energije so pomemben vir primarne energije v Sloveniji. Prioriteta obnovljivih virov energije v Sloveniji mora biti povečanje deleža njihove uporabe. Uporaba obnovljivih virov energije ima številne prednosti pred konvencionalnimi viri energije. Alternativni viri energije s svojo uporabo zmanjšujejo uvozno odvisnost Slovenije od klasičnih virov energije. Obnovljivi viri energije v Sloveniji hkrati tudi povečujejo vrednost zalog virov energije, energetsko učinkovito rabo in omogočajo ustvarjanje novih delovnih mest. Slovenija je po deležu izkoristka obnovljivih alternativnih virov energije na repu držav EU. Glavne težave pa ne predstavljajo obnovljivi viri energije v Sloveniji, ampak umeščanje tehnologije obnovljivih virov energije v prostor. Zaenkrat je Slovenija ena izmed najmanj uspešnih članic EU pri povečevanju uporabe obnovljivih virov energije. Ne smemo pozabiti, da so obnovljivi viri energije, viri energije prihodnosti. K čistejšemu okolju in večji porabi alternativnih virov energije lahko prispevate tudi vi s sončno elektrarno podjetja Sol Navitas.

 

Sol Navitas | Obnovljivi viri energije, pridobivanje energije, alternativni viri energije – povezave do naše spletne strani:

VPRAŠAJTE NAS
NAPIŠI KOMENTAR
NAHAJATE SE V KATEGORIJI
VPRAŠAJTE NAS
B2C
Sol navitas d.o.o.
Naslov
Opekarniška cesta 15b
3000 Celje
Spletna stran
E-pošta
05 922 36 74
Seznam fraz
Obnovljivi viri energije, obnovljivi viri energije v Sloveniji, pridobivanje električne energije, viri energije, alternativni viri energije
ZEMLJEVID
DRUŽABNA OMREŽJA