Solarne celice - solarni paneli - solarni sistemi Sol navitas

Solarne celice ali tudi sončne celice, so polprevodniške diode, ki omogočajo pretvorbo svetlobe v elektriko. Temu procesu pravimo fotovoltaika. Solarni paneli lahko vsebujejo poli- in monokristalne silicijeve solarne celice, ki imajo najboljši energijski izkoristek. Monokristalne solarne celice imajo najvišje donose tudi v primerih nižje jakosti sončne svetlobe, a je njihova cena visoka. Polikristalne solarne celice pa so primernejše za večje strešne površine ali postavitve na prostem, so primerljivega izkoristka in se zato pogosteje uporabljajo. Nekateri solarni paneli vsebujejo tudi:

  • EFG solarne celice,
  • solarne celice iz amorfnega silicija,
  • solarne celice iz kadmijevega telurida in
  • CIS solarne celice iz bakrovega-indijevega selenida, ki pa imajo precej manjši energijski izkoristek in zato niso v širši uporabi.

Solarne celice in njihova povezava v solarnih panelih

Solarne celice so v solarnem sistemu lahko povezane vzporedno, s čimer povečujemo napetost ali zaporedno, pri čemer povečamo moč. Posamičnesolarne celice imajo prešibko napetost. Ko pa jih povežemo v module, pa takšni solarni sistemi dobijo napetost, ki je potrebna za uspešno delovanje. V našem podjetju Sol navitas vam nudimo zelo tanke solarne celice, kar vodi v bolj ekološko proizvodnjo - potrebnih je manj surovin in manj energije za proizvodnjo, kar zagotavlja tudi manj odpadnega materiala. Solarna energija in vse čistejša izdelava opreme, ki je potrebna za njeno pridobivanje, je ena izmed poti za čistejši planet in bolj zdravo prihodnost.

Solarni paneli in namestitev solarnih sistemov

Solarni paneli so sestavljeni iz med seboj povezane solarnih celic. Najpogosteje so solarni paneli oz. solarni sistemi nameščeni na strehah stanovanjskih hiš, v primerih poslovnih stavb pa se vgrajujejo tudi v fasade. Pri tem je pomemben naklon strehe, lokacija stavbe, stran neba, na katero so obrnjeni solarni paneli in količina sončnega obsevanja, kar je pomembno za izračun največje možne količine elektrike. Na področju Slovenije je najprimernejša postavitev solarnih panelov v smeri proti jugu, solarni paneli pa morajo imeti naklon čim bližje 30°. Manjša odstopanja pri tem pa nimajo velikega vpliva na izkoristek. Pri investiciji v solarni sistem so na voljo subvencije in podpore, sončno energijo pa lahko tudi prodajate v javno omrežje. Javna agencija RS za energijo izda odločbo o dodelitvi podpore, Borzenov Center za podpore pa energijo prevzema in jo plačuje po ceni, ki je določena v odločbi.

Solarne paneli - svetovno priznana kakovost podjetja Sol navitas

Solarni paneli priznanih proizvajalcev REC, Bisol, Mage Solar, Trina Solar in Siliken nudijo visoko odpornost, nizko degradacijo in dovršen estetski izgled. Razmišljate, kako bi oplemenitili vašo hišo ali podjetje in poskrbeli za čistejše okolje? Izberite solarne sisteme iz ponudbe našega podjetja in nas pokličite!

Sol navitas | Solarne celice, solarni kolektorji in solarni sistemi - povezava do naše spletne strani: