Sončne elektrarne v Sloveniji: po izkušnjah najvišji donos na vložena sredstva

Slovenija ima izredno dobre geografske pogoje, zaradi katerih imajo sončne elektrarne v Sloveniji zelo dober potencial za razvoj in izgradnjo. Fotovoltaika je v Sloveniji sicer še relativno mlada panoga, vendar se vse več ljudi zanima in odloča za postavitev sončne elektrarne. Če poenostavimo definicijo sončne elektrarne oziroma povemo, kaj sončna elektrarna sploh je, lahko rečemo, da je sončna elektrarna sistem elementov, ki omogoča, da sončno energijo pretvorimo v električno. Pretvorba sončne energije v električno je čista, neslišna in, kar je izredno pomembno, okolju prijazna.

Prednosti uporabe sončne elektarne domaDobri geografski pogoji za izgradnjo sončne elektrarne

Sončne elektrarne so v Sloveniji v zadnjih letih pravi trend, saj se veliko ljudi zaveda pomena okolju prijazne energije, ki jo lahko črpamo iz najbolj obnovljivega vira - sonca. Podjetje Sol navitas je eno večjih podjetij, ki se ukvarja u izgradnjo sončnih elektrarn v Sloveniji. Naše sončne elektrarne dajejo investitorjem najvišji donos glede na vložena sredstva. Po izkušnjah sodeč pa se investicija v sončno elektrarno v Sloveniji povrne v povprečno dvanajstih letih. Smo strokovnjaki z izkušnjami in zupali so nam že mnogi. V Sloveniji smo postavili že več kot sto sončnih elektrarn s skupno močjo preko 10 MW.

Kakšen je donos sončne elektrarne v Sloveniji?

Glede na trenutno stanje cen sončnih elektrarn, se letne stopnje donosa, glede na vložena sredstva, gibljejo med 6 in 10 %, celotna finančna investicija pa se povrne v dvanajstih letih. V primeru, da za sončno elektrarno v Sloveniji dobite nepovratna sredstva, pa lahko donos na letni ravni doseže tudi do 20 %, čas povračila investicije pa se zmanjša na šest do osem let. Sončne elektrarne v Sloveniji so postale izredno priljubljene, saj dolgoročno omogočajo visok donos in velike prihranke. Prav tako pa se ljudje vse bolj zavedajo, kako pomembna je sončna energija za prihodnost. Energija sonca je namreč neizčrpen vir obnovljive energije, ki je brezplačna.

Prednosti sončne elektrarne

Investicija v sončno elektrarno v Sloveniji je ena najvarnejših investicij. Donosnost sončne elektrarne je tolikšna, da zadosti vsem potrebam gospodinjstva, presežek energije pa lahko oddamo nazaj v omrežje. Investicija v sončno elektrarno se bo povrnila v razumljivem času. Sončne elektrarne pa so idealna izbira tudi z ekološkega vidika, saj gre za uporabo obnovljivih virov in pri pridobitvi električne energije iz sončne prav z ničemer ne škodujemo okolju.

SONČNE ELEKTRARNE V SLOVENIJI