Internetno knjigovodstvo za komunikacijo s knjigovodskim servisom

Knjigovodstvo je prehodilo dolgo pot od preprostega spremljanja števila glav ovac do modernega načina vodenja knjigovodstva za podjetja. Internetno knjigovodstvo in e-računovodstvo knjigovodskega servisa Icero Ljubljana vam od kjerkoli s pomočjo spletnega brskalnika omogoča vpogled v vaše podatke. Z internetnim knjigovodstvom ste lahko kadarkoli na tekočem s poslovanjem vašega podjetja.


Knjigovodstvo skozi zgodovino in današnje internetno knjigovodstvo

Knjigovodstvo je staro že vsaj 7000 let. Preproste knjigovodske metode so tedaj uporabljali za zapisovanje rasti pridelka in črede. Takratni zapisi so služili predvsem za podporo spominu poslovneža in knjigovodstvo je zajemalo izključno evidenco prometa. Z razvojem posla pa se je razvilo tudi knjigovodstvo. Naprednejše oblike knjigovodstva so se razvile ob pojavu večjih investicij in večjega števila investitorjev. Tako je 14. stoletje v severni Italiji prineslo dvostavno knjigovodstvo in delniške družbe ter razvoj knjigovodskega poklica. Knjigovodje so imeli vse informacije, ki so jih potrebovali investitorji. Danes je knjigovodstvo in računovodstvo 'jezik poslovnega sveta', saj skrbi za poročanje o finančnih rezultatih podjetja različnim skupinam ljudi. Hiter tempo poslovnega sveta zahteva hitro obveščanje, kar je tudi spodbudilo današnji knjigovodski servis k uporabi naprednih tehnologij in storitev, ko je internetno knjigovodstvo.


Internetno knjigovodstvo: vodenje knjigovodstva v informacijski družbi

Zaradi turbulentnega okolja danes tudi majhna in mikro podjetja zahtevajo takojšen vpogled v ažurirane podatke knjigovodstva in celotnega poslovanja, da se lahko lažje in bolj informirano odzovejo na trgu. Internetno knjigovodstvo je posledica tovrstnih teženj in razvoja informacijskih tehnologij. Internetno knjigovodstvo zagotavlja:
- usklajenost podjetnika in računovodje, ki imata oba na voljo najnovejše podatke,
- ažurnost podatkov tudi glede na aktualne spremembe zakonov in računovodskih standardov,
- varnost podatkov z raznimi varnostnimi elementi,
- dostopnost do podatkov kadarkoli in od kjer koli,
- usklajenost z zakonodajo,
- znižanje stroškov za knjigovodski servis.


V knjigovodstvu Icero Ljubljana našim strankam nudimo storitev internetnega knjigovodstva z aplikacijo E-računovodstvo za vpogled v vašo bilanco, kontno kartico, saldo partnerjev, odprte postavke ter stroškovne preglede.


Za več informacij o naši storitvi e-računovodstvo obiščite našo spletno stran!