E-računovodstvo ali spletno računovodstvo za hitrejši odziv

Ste vaše računovodstvo zaupali zunanjim strokovnjakom? Razmišljate o tem, a se bojite, da boste imeli zmanjšan dostop do ključnih podatkov, ki jih potrebujete za hitre poslovne odločitve? Potem je odgovor na vašo situacijo elektronsko računovodstvo. E-računovodstvo vam omogoča dostop do računovodskih podatkov vašega podjetja preko spleta ob kateri koli uri.


Elektronsko računovodstvo - spletna storitev sodobnega računovodskega servisa

E-računovodstvo ali spletno računovodstvo je spletna aplikacija, ki podpira redne računovodske funkcije podjetja. Sodobni računovodski servisi sledimo razvoju informacijske tehnologije in vam nudimo vse prednosti klasičnega in elektronskega računovodstva. Spletno računovodstvo vam omogoča:
- pregled tekočih podatkov računovodstva svojega podjetja,
- spremljanje saldakontov kupcev in dobaviteljev,
- izpisovanje računov in dobavnic,
- izpisovanje potnih nalogov,
- vodenje zaloge blaga, materiala, izdelkov in polizdelkov,
- pregledovanje bilance stanja,...


Prednosti e-računovodstva so tudi v krajših postopkih za računovodje, ki na novo pridobljeni čas namenjamo računovodskemu, podjetniškemu in davčnemu svetovanju, ki prinaša dodatno vrednost vašemu poslovanju.


E-računovodstvo - prednosti za stranke elektronskega računovodstva

Elektronsko poslovanje v potrebi po vedno hitrejšem pretoku informacij čedalje bolj izpodriva tradicionalne oblike poslovanja. Razvoj informacijske tehnologije in uvedba elektronskega poslovanja omogočata zmanjševanje stroškov poslovanja, pridobivanje novih prihodkov in skrajšanje časov poslovnih procesov podjetij. Zaradi želje po stalnem dostopu do vseh podatkov, ki bi pomagali pri dnevnih poslovnih odločitvah, se počasi uveljavlja tudi elektronsko računovodstvo. E-računovodstvo prinaša svojim uporabnikom mnogo koristi:
- dostopnost do podatkov preko spleta kadarkoli in kjerkoli,
- učinkovitejša komunikacija s sodobno programsko opremo,
- ažurnost podatkov za učinkovito poslovno odločanje,
- varnost poslovnih podatkov,
- usklajenost z aktualno zakonodajo in standardi,
- nižji stroški računovodstva.

V kolikor se želite v celoti posvetiti opravljanju svoje primarne dejavnosti, obenem pa obdržati vpogled v ažurirane podatke o vašem poslovanju, vam več podrobnosti o možnosti predstavljamo na naši spletni strani. Vabljeni!