Pošlji povpraševanje

Pridobivanje električne energije: subvencija za sončno elektrarno, namenjeno samooskrbi


Pridobivanje električne energije je možno na različne načine. V osnovi ločimo pridobivanje električne energije iz neobnovljivih in obnovljivih virov. Z neobnovljivimi viri so mišljena predvsem fosilna goriva, medtem ko je za pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov na voljo precej več možnosti.

V preteklosti so se za pridobivanje električne energije uporabljali predvsem neobnovljivi viri, danes pa je mogoče opazovati pospešen prehod k obnovljivim virom – tako na ravni skupnosti kot posameznih porabnikov. Vedno več ljudi se denimo odloča za postavitev sončne elektrarne, katere cilj je samooskrba z električno energijo. Če o tej možnosti razmišljate sami, je podjetje LCR Solar pravi naslov za vas, saj poskrbijo za hitro in profesionalno postavitev solarnega sistema za samooskrbo.


Pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov

Kot je bilo omenjeno, so na voljo različni obnovljivi oziroma »alternativni« viri za pridobivanje električne energije. Že samo poimenovanje nam pove, da gre za vire, ki se ne izčrpajo, posledično pa gre za bistveno trajnejšo in okolju prijaznejšo rešitev od fosilnih goriv. Tovrstni sistemi lahko temeljijo na izrabi energije vetra, premikajoče se vode, sončnih žarkov, toplote zraka v okolici objekta itn. Medtem ko na primer postavitev lastne hidroelektrarne za samooskrbo seveda ne bi bila smiselna, je po drugi strani samooskrba z električno energijo s pomočjo sončne elektrarne za samooskrbo povsem realistična možnost s številnimi prednostmi.  

Pridobivanje električne energije s sončno elektrarno

Najpomembnejše prednosti sončne elektrarne za samooskrbo

Samooskrba z električno energijo, ki jo omogočajo solarni paneli, je finančno ugodna rešitev, kar je zagotovo ena od najpomembnejših prednosti. Izraba brezplačnih virov pomaga znižati stroške vašega gospodinjstva, seveda pa so konkretne številke odvisne od specifičnih okoliščin. Če je mesto postavitve panelov izbrano premišljeno, obenem pa je poskrbljeno za ustrezno dimenzioniranje, torej za optimalno moč naprave, boste v polnosti užili vse prednosti samooskrbe.

Začetna investicija se bo povrnila zelo hitro, saj bo pridobivanje električne energije nadpovprečno uspešno. Možna bo torej skorajda popolna samooskrba z električno energijo. Ko omenjamo prednosti sončne elektrarne za samooskrbo, pa zagotovo ne smemo pozabiti niti na okoljski vidik. Uporaba obnovljivih virov je namreč povezana s številnimi prednostmi za okolje, zato gre obenem za investicijo v prihodnost našega planeta. Teh prednosti morda ne boste užili neposredno, vendar gre za pomembno zapuščino generacijam, ki prihajajo. Dodatna prednost male naprave za samooskrbo, ki se montira na obstoječi objekt ali poleg njega, pa je, da za njeno postavitev ni potrebno pridobivanje gradbenega dovoljenja.


Kaj natančno pomeni samooskrba z električno energijo?

To, da je po postavitvi solarnih panelov možna samooskrba z električno energijo, ne pomeni, da gre za popolno neodvisnost od omrežja. Tudi naprave za samooskrbo so namreč del omrežja, le da ste od njega odvisni bistveno manj od večine uporabnikov, kar je zagotovo velika prednost. Če se izkaže, da elektrika, ki jo generira sistem za samooskrbo, ne zadostuje za potrebe vašega gospodinjstva, je možen enostaven odjem manjka, morebitni presežki pa se bodo oddali v omrežje. Tako je nujna naprava, ki omogoča neto merjenje (»net metering«), saj bo s tem možen natančen obračun porabe, ki se izvede enkrat letno. Za obračun se uporabljata dvosmerni števec in enotna tarifa.


Ugodna sončna elektrarna: subvencija zniža stroške postavitve

Se sprašujete, koliko stane samooskrbna sončna elektrarna? Subvencija za postavitev, ki je še ena od prednosti, zaradi katerih postaja ta rešitev vedno bolj priljubljena, poskrbi, da so stroški postavitve precej nižji, kot bi bili sicer. S pomočjo subvencije je možna še posebej hitra povrnitev stroškov, ki jih je zahtevala sončna elektrarna. 

Samoskrba z električno energijo

Subvencija, ki jo podeljuje Eko sklad, je odvisna od nazivne moči naprave. Višja kot je nazivna moč, višjo subvencijo je mogoče pridobiti, seveda pa bo to pomenilo tudi višjo osnovno ceno sistema. Osnovni kriterij pri dimenzioniranju naprave zato ne bi smela biti višina subvencije oziroma poskus pridobivanja čim višjega zneska, ampak vaše dejanske potrebe.

V podjetju LCR Solar, kjer vam ponujajo postavitev na ključ, vam med drugim pomagajo pri pridobivanju subvencije, posledično pa bo celotni proces za vas bistveno lažji in manj zamuden. Postavitev bo hitra in cenovno ugodna, kar pomeni, da boste že kmalu uživali v prednostih, ki jih prinaša lastna sončna elektrarna. Subvencija Eko sklada je v osnovi namenjena nakupu same naprave, vendar je dobro vedeti, da lahko subvencija hkrati pokrije del dodatnih stroškov. Tako je možno pridobivanje subvencije za montažo oz. postavitev in pridobivanje subvencije za zagon naprave.

Za povrh pa je na voljo še subvencija za dodatno opremo, ki jo zahteva sončna elektrarna. Subvencija torej zajema različne stroške, zato je vsekakor pametno, da imate pri izpolnjevanju vloge za pridobivanje subvencije Eko sklada pomoč strokovnjakov, ki vas bodo opozorili na morebitne pomanjkljivosti.


Kakšna je optimalna postavitev sončne elektrarne?

V podjetju LCR Solar vam ponujajo najkakovostnejše komponente za pridobivanje sončne energije s pomočjo fotovoltaike. V ponudbi vas čakajo vrhunski fotonapetostni moduli, inverterji, portali za spremljanje delovanja modulov in drugi dodatki. Ker pa to, kako učinkovito bo pridobivanje električne energije, ni odvisno samo od kakovosti komponent, bodo poskrbeli, da bo izbrano mesto postavitve v okviru danih okoliščin zares optimalno. Najboljše mesto za postavitev sončne elektrarne je sicer nedvomno streha, obrnjena proti jugu, vendar lahko številne prednosti sončne elektrarne užijete tudi v primeru malce manj ugodnega mesta postavitve.